Pārrobežu skolas: robežu pārvarēšana izglītībā

Image: Ben White / Unsplash.com

Ar 38 starpvalstu robežām tas nav pārsteigums, ka Eiropas Savienībā ir vairāki pārrobežu reģioni. Tos raksturo sadarbība starp divām vai vairākām dažādu nāciju teritorijām caur dažādām kopīgām iniciatīvām tādām kā pārrobežu skolas. Šo skolu nolūks ir “veidot spēcīgāku un vienotāku kontinentu ”, stiprinot attiecības starp reģioniem, lai uzlabotu un nostiprinātu zināšanas par citu kultūru, mantojumu un valodu, līdz ar to palielinot jauniešu mobilitāti un nodarbinātības iespējas. Šeit piedāvājam dažus spožus pārrobežu skolu un iniciatīvu piemērus Eiropā un tālāk.

Tornio Haparanda valodu skola – divas valstis, viena skola

Tornio statues

Attēls: Tornio-Haparanda oficiālais apmeklētāju ceļvedis

Nav labāku veidu kā veicināt starpkultūru sadarbību par vietu, kur robežas starp valstīm nav redzamas un bērni no dažādām valstīm spēlējas un mācās kopā jau no bērnības. Tāda ir ikdiena bērniem, kas apmeklē Tornio-Haparanda vienoto valodu skolu, kas atrodas uz Zviedrijas un Somijas robežas. Bilinguālā sākumskola ir tikai viens no daudziem piemēriem sadarbībai starp dvīņu pilsētām. Daudzus no kopējiem projektiem līdzfinansē Eiropas Savienība, īpaši INTERREG, un tie ir daļa no Eiropa 2020 stratēģijas.

Lai gan vienotā valodu skola atrodas Zviedrijas pusē, tajā ir vienāds skaits skolēnu no abām valstīm. Projekta mērķis ir vairot zināšanas par kopīgo reģiona vēsturi, kas veicina cieņu un izpratni tās pilsoņos.

Children in Haparanda

Attēls: Haparanda stad

Lai gan skolēni mācās pārsvarā dzimtajā valodā, grupas tiek jauktas jau ļoti agri tādos priekšmetos kā māksla, rokdarbi un sports. Valodu apguve un sadarbība turpinās ārpus klases, jo skolēni bieži spēlējas un dodas ekskursijās kopā.

Ja ir šāds lielisks veids, kā veicināt bilinguālismu, nav brīnums, ka reģions ir izslavēts kā viens no labākajiem pārrobežu sadarbības piemēriem Eiropā.

Uzzini vairāk par šo projektu šeit..

Kļūsti par bilinguālo skolotāju ar Eskola Futura

Eskola Futura group photo

Attēls: Eskola Futura

Valodai ir būtiska loma pārrobežu reģionos, jo tā var atvērt durvis nodarbinātības un mobilitātes iespējām tās iedzīvotājiem. Tāds ir mērķis iniciatīvai, ko ierosināja lingvistiski daudzveidīgais Eiropas Jaunakvitānijas Eskadi Navaras (EGTC) reģions, kas atrodas uz Spānijas un Francijas robežas.

Eskola Futura (IRAKASLEGAIAK AEN) kā jau nosaukums norāda raugās nākotnē un uzskata, ka nākotne sākas ar skolotājiem. Projekts rada iespējas nākotnes skolotājiem divus gadus apmeklēt intensīvu apmācību programmu, lai sagatavotu viņus mācīt bilinguālajās franču/oksitāņu un franču/basku skolās. Iniciatīvas mērķis ir ne tikai aizpildīt arvien pieaugošo pieprasījumu pēc bilinguāliem skolotājiem reģionā, bet arī:

  • veicināt reģionālo valodu (franču, spāņu, basku un oksitāņu) lietošanu
  • palielināt nodarbinātības iespējas reģiona jauniešiem
  • stiprināt sadarbību starp universitātēm
  • iedrošināt pedagoģiskās prakses kopīgošanu pāri robežām.

Kopumā 18 skolēni no dažādām partner-universitātēm pievienojās programmai 2018. gadā. Uzklausi, kas viņiem sakāms par pieredzi programmā.

Projekts ir daļa no INTERREG POCTEFA 2014-2020 pārrobežu sadarbības programmas, ko daļēji finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Lai uzzinātu vairāk par projektu, ieskaties šajā informatīvajā brošūrā.

Eiropas skola Gruzijā – pirmā ārpus ES.

Launch of EU School in Georgia

Attēls: Eiropas Savienība

Pirmās, pilnīgās Eiropas skolas atvēršana ārpus ES robežām iezīmēs jaunu posmu pārrobežu sadarbībā starp ES un sadarbības austrumu partnerības valstīm. Iniciatīva balstīta uz pirmās austrumu partnerības Eiropas skolas projekta fāzes panākumiem, kas notika pagājušā gadā Tbilisī, Gruzijā. Programma ir ieplānota no 2018. līdz 2022. gadam, dodot iespēju 30 izciliem skolēniem no reģioniem sekot unikālai mācību programmai, kas balstīta Starptautiskā bakalaurāta (IB) programmā un Eiropas studiju pamatelementiem.

Jaunuzbūvētā Eiropas skola projekta otrās fāzes ietvaros atvērsies 2023. gadā un piedāvās skolēniem iespēju mācīties pilnībā pēc Eiropas skolas mācību plāna. Projekta nolūks ir piedāvāt augstas kvalitātes izglītību, lai pilnveidotu prasmes, veicinātu nodarbinātību un kopumā vairotu nākotnes iespējas jauniešiem reģionā.

Jaunā Eiropas skola ir tikai viens no daudziem piemēriem, kā ES sniedz atbalstu izglītībai kaimiņu reģionos. Ar Eiropas Kaimiņvalstu politiku, ES sniegusi atbalstu jauniešu apmaiņai un apmācību programmām, tādām kā Erasmus+, kas uzlabo augstāko izglītību un aizsargā kultūras mantojumu.

Lai uzzinātu par notiekošajiem un bijušajiem ES finansētajiem projektiem skolu izglītībā, ieskaties Erasmus+ projektu rezultātu platformā.