Profesionālās orientācijas projekti gatavo skolēnus nākotnei

Attēls: Mohamed Hassan / Pixabay.com

Lai gan skolās uzsver izglītības nozīmi, daudzi skolēni nesaprot, kā tā var pārtapt karjerā. Par laimi, pastāv jaunas un inovatīvas profesionālās orientācijas pieejas, lai palīdzētu skolēniem atrast pareizo ceļu.

Skolēniem domāti rīki

Divu jaunu iniciatīvu G-Guidance un DiagOriente mērķis ir veicināt jauniešu turpmākās karjeras lēmumu pieņemšanu, kā arī nodrošināt karjeras konsultāciju speciālistiem un skolotājiem nepieciešamos instrumentus to atbalstam, piedāvājot unikālas platformas, kurās galvenā uzmanība pievērsta indivīda prasmēm un personiskajai attīstībai.

G – Guidance ir Erasmus+ finansēts projekts, kura mērķis ir iepazīstināt 13 –17 gadus vecus skolēnus ar karjeras konsultācijām, izmantojot pierādījumos balstītus profesionālās orientācijas modeļus un metodes, kā arī platformu ar spēļu elementiem, lai iesaistītu un motivētu izolētos vai riska grupu skolēnus. Skolotājiem tiks piedāvāta arī specializēta apmācība, lai varētu platformā sniegt atbalstu un palīdzību skolēniem.

DiagOriente piedāvā bezmaksas platformu skolēniem franču valodā, lai palīdzētu viņiem apzināt savas caurviju prasmes, piedāvājot profesionālās orientācijas ceļvedi. Tajā ir izstrādātas vairākas spēles, lai skolēni varētu izzināt savas intereses, kam atbilst viņu prasmes un kādas ir pieejamās apmācību iespējas. Tas piedāvā patīkamu iespēju absolventiem iepazīt viņu intereses un iespējas.

Tiešsaistes karjeras konsultāciju rīki

Straujajā digitālajā pasaulē piekļuve profesionālajai orientācijai tiešsaistē ir ļoti svarīga, jo īpaši skolēniem. Tāpēc mūsdienīgie tiešsaistes profesionālās orientācijas rīki ļauj padziļināti izpētīt nākotnes darba tirgu un šajās profesijās vajadzīgās prasmes. Tādi piemēri kā Zviedrijas Nodarbinātības kompass (Yrkeskompassen), parāda, kā šie rīki var veicināt plašāku informācijas izplatīšanu un šāda veida informācijas labāku izmantošanu, kā arī piedāvā labāku karjeras piemeklēšanas iespēju.

Šis rīks var virzīt skolēnu karjeras izvēli, sniedzot precīzu informāciju par pašreizējām darba iespējām gandrīz 200 dažādās profesijās, kā arī aplēšot šo profesiju nākotnes pieprasījumu īstermiņā un ilgtermiņā. Tā arī izceļ izglītību, prasmes un galvenos faktorus, kas nepieciešami izvēlētās profesijas turpināšanai.

Tādējādi skolēni var uzņemties kontroli un pieņemt informētus lēmumus par savu turpmāko nodarbošanos.

“Vienas pieturas aģentūras” pieeja

Šī ir nodarbinātības aģentūra ar īpatnībām, jo tā vienuviet piedāvā jauniem darba meklētājiem un absolventiem visu, kas viņiem vajadzīgs – sākot no karjeras konsultācijām līdz bezmaksas pieejamai digitālajai telpai un turpmākās karjeras kartēšanai. Šo centru izveide ļauj efektīvi apmainīties ar zināšanām, telpām un resursiem, kā arī ļauj sasniegt plašāku auditoriju. ES Garantija jauniešiem shēmas ietvaros ir veicinājusi šādas “vienas pieturas aģentūras”, un daudzas valstis jau uzsākušas visu pakalpojumu jauniešiem integrēšanu vienuviet. No šeit aplūkotajiem divu projektu no Beļģijas un Horvātijas rezultāti ir:

  • ciešāka sadarbība un koordinācija starp organizācijām, kas saistītas ar nodarbinātību, izglītību un sociālo integrāciju,
  • pastiprināta sabiedrības informētība par profesionālās orientācijas nozīmi,
  • augsts klientu apmierinātības līmenis un pieprasījuma pieaugums.

Briselē bāzētā Cité des Métiers sāka darbu 2018. gadā, reaģējot uz augsto bezdarba līmeni. Projekts apkopo informāciju vairākās valodās un padara to pieejamu jauniešiem, darba meklētājiem un tiem, kam ir nepieciešama profesionālā konsultācija Briseles reģionā. Izmantojot daudznozaru un daudzu partneru pieeju, pakalpojums var sasniegt tos, kas atrodas vistālāk no darba tirgus, un piedāvāt konsultācijas un informāciju par plašu nodarbinātības spektru.

Horvātijas 2013. gadā izveidotie Mūžizglītības vadības centri (CISOK) nodrošina Horvātijas pilsoņiem bezmaksas karjeras konsultāciju pakalpojumus, īpašu uzmanību pievēršot jaunatnei. Šie centri apvieno tīmekļa pakalpojumus (pašnovērtējuma anketas, darba apmaiņas portālu), izmantojot vietni (www.cisok.hr) un pakalpojumus klātienē, tostarp individuālas/grupas konsultācijas par karjeras vadības prasmēm un seminārus par darba meklēšanas metodēm.

Vai vēlies uzzināt, vai tavā valstī pastāv šāds pakalpojums/rīks? Interesējies savas valsts nodarbinātības dienestā!