Erasmus+ pedagogu akadēmijas: jauna iespēja skolotājiem un pedagoģijas pasniedzējiem

Image: Adam Winger / Unsplash.com; Pixabay.com; This is Engineering, Blackcreek Corporate, LinkedIn / Unsplash.com; Pxhere.com

Skolotāji un skolu vadītāji ir izglītības stūrakmens. Erasmus programma (2021. –2027.) ievieš jaunu kampaņu "Erasmus+ pedagoģijas akadēmijas", lai atbalstītu sadarbību starp sākotnējās un nepārtrauktās pedagoģiskās studijām.

Eiropas Izglītības telpa ir plaša Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt visiem izglītojamajiem attīstīt savas prasmes mūžizglītībā, studēt ārzemēs un atzīt iegūto izglītību.Erasmus programma (2021 – 2027) palīdzēs to īstenot.

Erasmus+ pedagogu akadēmijas atbalstīs skolotāju izglītības iestādes (universitātes, skolotāju apmācības koledžas, kursu nodrošinātājus), izstrādājot to mācību piedāvājumu Eiropas mērogā un veicinot pārrobežu sadarbību. Tās izstrādās projektus, kuru mērķis ir uzlabot skolotāju sākotnējās izglītības kvalitāti, atbalstot skolotājus to darbības sākumā, un pētīs, kā efektīvi attīstīt skolotāju profesionālās kompetences visā karjeras laikā.

Akadēmijas atbalstīs inovatīvas prakses attīstību, piemēram, digitālo rīku efektīvu izmantošanu mācībām tiešsaistē, izglītību ilgtspējīgai videi, mācīšanu daudzvalodu klasēs vai iekļaujošu skolu izveidi. Turklāt tās palīdzēs skolotājiem mācīties, apmeklējot kopīgus kursus, moduļus vai mobilitātes iespējas, kā arī mācoties kopā ar vienaudžiem profesionālajās kopienās.

Kursa dalībnieki (pedagoģijas studenti, skolotāji un skolu vadītāji) varēs izmantot profesionālās mācību iespējas, kas ir pārbaudītas, atzītas un pielāgotas viņu vajadzībām. Dalība dos skolotājiem Eiropas perspektīvu attiecībā uz profesiju, valodu apguves iespējām un vērtīgu starpkultūru pieredzi.

Eiropas Komisijas rīkotā vebinārā 2021. gada 18. martā piedalījās ministriju un izglītības ieinteresēto personu organizāciju pārstāvji, lai apspriestu skolotāju profesionālo attīstību Eiropā un šīs jaunās iniciatīvas potenciālu.

Uzziniet vairāk par Erasmus+ pedagogu akadēmijām, iepazīstoties ar brošūru un Erasmus+ programmas ceļvedi (saites būs pieejamas drīzumā).