Izglītība un atbalsts Ukrainas bēgļiem

Šeit atrodami vairāki raksti un resursi, lai atbalstītu Ukrainas jauniešu bēgļu integrāciju ES dalībvalstu un "Erasmus+" valstu izglītības sistēmās. Šī lapa tiks regulāri papildināta ar jaunākajām ziņām.

Tiešsaistes platformas un resursi ukraiņu valodā

Tiešsaistes izglītības resursi ukraiņu valodā: mācības Ukrainā ārkārtas apstākļos: Kopš 14. marta lielākajā daļā Ukrainas reģionu mācības ir atsāktas, izmantojot tālmācību. Ukrainas skolēni gan valstī, gan ārpus tās var piekļūt mācību materiāliem tiešsaistē ukraiņu valodā.

Skolu izglītība un solidaritāte krīzes laikā

Aptauja par vēstures mācīšanu no dažādām perspektīvām: Džordžs Santajans (George Santayana) esot teicis: "Tie, kas nespēj atcerēties pagātni, ir nolemti to atkārtot." Šajā ziņā vēstures izglītība var stiprināt mūsu kolektīvo atmiņu, demonstrējot pretējus skatījumus uz vēstures notikumiem. Šajā aptaujā mēs jautājam tavu viedokli par dažādu perspektīvu izmantošanu vēstures izglītībā.

Eiropā notikušo karu pieredze mācoties vēsturi: Konfliktu laikā, piemēram, kara laikā Ukrainā, jautājums par vēstures naratīviem un to, kā tos māca, tiek aplūkots no jauna. Šajā pamācībā tiks aplūkots, kā vēstures skolotāji var risināt strīdus un nesaskaņas, lai priekšmets būtu nozīmīgs visiem skolēniem.

Eiropas skolas reaģē uz Krievijas iebrukumu Ukrainā: Klases un skolu administrācijas visā kontinentā ir mobilizējušās, lai paustu solidaritāti Ukrainai, un skolotāji ir apņēmušies atbildēt uz skolēnu jautājumiem. Šajā rakstā izceltas dažas ievērības cienīgas idejas un prakse.

Izglītības aizsardzība no uzbrukumiem bruņotu konfliktu laikā: Pat konflikta vai kara laikā ir svarīgi ievērot tiesības uz izglītību, un ir jāatturas no kaitējuma nodarīšanas bērniem, izglītības personālam vai skolām. Pastāv vairāki starptautiski regulējumi, lai aizsargātu izglītību bruņotu konfliktu un citu ārkārtas situāciju laikā.

Vispārīga informācija par Ukrainas izglītības sistēmu kopš 2016. gada: Izglītības reforma, kas sākās 2016. gadā, ir ieviesusi daudzas izmaiņas Ukrainas izglītībā.

Izglītība bēgļiem

Supporting the inclusion of displaced children from Ukraine in education: considerations, key principles and practices for the school year 2022-2023: This Staff Working Document aims at pooling the currently available collective experience and knowledge and provide information on good practice and practical insights to support EU Member States in the inclusion of displaced children from Ukraine in education. It was written by the Commission services in consultation with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the United Nations Children’s Fund (UNICEF), representatives of ministries of education, stakeholder organisations that met in peer learning events between March and June 2022, and with experts from the Network working on the social dimension of education and training (NESET).

Kā nodrošināt pirmsskolas izglītību un aprūpi Ukrainas bēgļu bērniem: Ievērojams skaits jauniebraukušo Ukrainas bēgļu ir mazi bērni. Kā mēs varam viņus uzņemt pirmsskolas izglītības un aprūpes (PIA) centros visā Eiropā?

Ukraiņu bēgļu iekļaušana vidusskolas klasēs: ko darīt, ja skolēni nerunā attiecīgajā valodā?: Pēdējo nedēļu laikā aptuveni 5 miljoni ukraiņu ir šķērsojuši Eiropas Savienības robežu. Lai gan Ukrainas Izglītības ministrija ir paveikusi lielisku darbu, izveidojot tiešsaistes mācības visiem vidusskolēniem, vēl ir citi šķēršļi, kas jāpārvar. Malija Dermiša (Mialy Dermish) no SIRIUS tīkla dalās pārdomās par Ukrainas skolēnu sociālo un lingvistisko iekļaušanu un viņu ceļu uz panākumiem izglītībā.

Atbalsts bēgļu skolēnu garīgajai veselībai un labklājībai, nodrošinot savstarpēju saikni un pastāvību: Piedzīvot karu, bēgt no pazīstamas vides un raizes par radiniekiem - tas var negatīvi ietekmēt bēgļu bērnu garīgo veselību un labjutību. Tas ietekmēs arī viņu mācību pieredzi. Tāpēc ir svarīgi, lai skolas, jo īpaši tās, kas pašlaik uzņem lielu skaitu bēgļu, kļūtu 'kompetentas bēgļu jautājumos'.

Kā ES dalībvalstis atrod skolotājus bēgļu skolēniem: ES Izglītības ministriju pārstāvji diskusijā apsprieda, kā atrast skolotājus bēgļu skolēniem. ES Izglītības solidaritātes grupas Ukrainai - Skolu darba grupas diskusija notika 2022. gada 4. aprīlī.

Ukrainas skolēnu kvalifikāciju atzīšana: Lai iegūtu augstāko izglītību un iekļautos darba tirgū, ir svarīgi atzīt kvalifikāciju, ko bēgļi ieguvuši savā dzimtajā valstī, kā arī izprast viņu sasniegto izglītības līmeni.

Iedvesmojošas prakses apkopojums par iekļaujošu un pilsonisko izglītību: Šajā apkopojumā sniegts plašs iedvesmojošas prakses klāsts, lai sniegtu idejas un iedvesmu politikas veidotājiem un praktiķiem, kas cenšas uzlabot iekļautību izglītības un apmācības sistēmās visā ES. Turklāt tā mērķis ir arī veicināt pieaugošo pierādījumu klāstu par iekļaujošas izglītības nozīmi un tās pievienoto vērtību. (2021)

Jaunu bēgļu un migrantu iekļaušana caur izglītību: Tematisko programmu par jaunu bēgļu un migrantu iekļaušanu izglītībā izstrādāja dalībnieki ET 2020 darba grupā par kopīgu vērtību un iekļaujošas izglītības veicināšanu. (2020)

PAESIC resursi skolotājiem un skolu vadītājiem: PAESIC (akronīms no angļu vārdiem “pedagoģiskas pieejas sociālās iekļaušanas veicināšanai skolā”) ir Erasmus+ 2. pamatdarbības projekts, kura mērķis ir atbalstīt pamatskolu skolotājus sociālās iekļaušanas veicināšanai klasē, jo īpaši bēgļu un migrantu izcelsmes skolēnus. (2020)

Education Talks: Metrolingualism, superdiversity and European classrooms: Have you ever heard of metrolingualism and superdiversity? And do you know what it takes to teach a multilingual classroom? Expand your knowledge in this interview with Thomas Fritz, head of lernraum.wien, institute for multilingualism, integration and education. (2018)

Imigranti Eiropas skolās: valodu apguve un saglabāšana: Atbalsts jaunajiem imigrantu bērniem mācību valodas apguvē, taču saglabājot un attīstot viņu dzimto valodu, ir atslēga sekmīgai uzņemšanai un integrēšanai, kā arī veiksmīgai apmācībai. (2018)

Skolotāju sagatavošanai daudzveidībai:Lai gan daudzveidība Eiropas sabiedrībā nav jauns fenomens, šobrīd strauji mainās tās veids. Eiropa kļūst arvien diversificētāka, jo notiek uz Eiropu vērsta mobilitāte, starptautiska migrācija un globalizācija. (2017)

Pārlūko School Education Gateway platformu un atrodi vairāk informācijas izmantojot tēmturi ‘skolēni imigranti’.

Profesionālās pilnveides kursi

2022. gada 22. aprīlis: vebinārs par atbalstu bēgļu bērnu garīgajai veselībai un labklājībai skolā 

2022. gada 6. maijs: Vebinārs par nesen ieradušos bēgļu uzņemšanu klasē 

2022. gada 13. maijs: Tiešsaistes seminārs par skolotāju apmācību un profesionālo pilnveidi bēgļu izglītības jomā 

2022. gada 23. maijs – 6. jūnijs: Profesionālās pilnveides kursi skolotājiem par migrantu un bēgļu integrāciju skolās 

4-20 July 2022: Professional development course for teachers on engaging non-native language speakers in the classroom

14 July 2022: Learning and care for the youngest refugees – a critical priority across Europe

Aicinām aplūkot School Education Gateway kursu katalogu, lai iepazītos ar plašāku kursu materiālu.

Sadarbojies ar citiem skolotājiem

Pievienojies eTwinning , tiešsaistes kopienai, kas paredzēta skolu darbiniekiem (skolotājiem, direktoriem, bibliotekāriem u.tml.), lai sazinātos, sadarbotos un dalītos. eTwinning atbalsta ukraiņu skolotājus un skolēnus, piemēram, veidojot īpašas diskusiju grupas par migrantu un bēgļu integrāciju skolā, kā arī, daloties ar kopienas solidaritātes un atbalsta pasākumiem, ukraiņu skolotājiem un skolēniem.

Migrantu un bēgļu integrācija skolā: Kādi ir vislabākie veidi migrantu un bēgļu uzņemšanai jaunā skolas vidē? Saistībā ar darbībām, ko eTwinning kopiena veic skolotāju un skolēnu atbalstam, grupa “Migrantu un bēgļu integrēšana skolās” paplašināja savu darbības jomu, lai stiprinātu arī skolotājus, kuri sniedz atbalstu bēgļiem. Grupa tiecas visā Eiropā atbalstīt skolotājus, kuri veic sarežģīto uzdevumu nodrošināt šādu bērnu tiesības uz izglītību un apmācību un radīt viņiem normālas dzīves sajūtu, cenšoties mazināt kara un pārvietošanas radīto traumu.