Saskatīt vairāk par smieklīgām bildītēm: kā komiksu radīšana var attīstīt pedagogu digitālās kompetences

Attēls: Jean-Philippe Delberghe / Unsplash.com

EdComix ir Erasmus+ projekts, kas piedāvā komiksu radīšanas resursus skolotājiem, īpašu uzmanību pievēršot iekļaujošiem komiksiem angļu valodas nodarbībām.

Projektā ierosināti četri veidi, kā atbalstīt skolotāju digitālo prasmju kopumu:

1. Digitālo resursu izmantošana un izveide

Pastāv vairāki digitālie komiksu radīšanas rīki, kas piemēroti profesionāļiem, kas nav ilustratori, piemēram, BDnF, Canva un Pixton. EdComix piedāvā arī digitālo komiksu radīšanas ceļvedi, e-mācību moduli angļu valodas skolotājiem, kā arī stundu un komiksu komplektus (gaidāmi 2021. gada rudenī). Skolotāji var pamēģināt digitālo stāstu veidošanu ar stāstiem un digitālā satura radīšanu, kā arī iepazīstot grafisko dizainu.

2. Iekļaujoša materiāla radīšana

Digitālais saturs tiek uzskatīts par iekļaujošu, ja tā izstrādē un attēlošanā tiek respektēta kultūras daudzveidība un izpausmes un ja tiek ņemtas vērā nelabvēlīgā situācijā esošu grupu īpašās vajadzības. To var panākt, ja skolotāji izmanto dažāda veida komiksus, sākot ar Eiropas un Amerikas komiksiem un beidzot ar mangu, lai ļautu skolēniem pamanīt to līdzības un atšķirības, kā arī lai aptvertu dažādās skolēnu intereses. Edcomix satur arī norādījumus par vispārējiem pielāgojumiem skolēniem ar specifiskiem mācību traucējumiem, kuriem, iespējams, ir grūtāk lasīt komiksus.

3. Autonomas un kopīgas tehnoloģiju izmantošanas veicināšana

Saskaņā ar ES DigCompEdu ietvaru digitāli kompetents skolotājs var veicināt sadarbību un pašvadītu mācīšanos. Digitālā komiksu radīšana var veicināt sadarbību, piešķirot skolēniem dažādas lomas (piemēram, sižetu rakstītājs, scenārija redaktors, fontu eksperts, ilustrators, kadrētājs, krāsotājs).

4. Atbalsts attālinātām un digitālām mācībām

Nesen veikts Eiropas Parlamenta pētījums vēsta, ka personiskā kontakta trūkums ir mazinājis studentu motivāciju mācīties. Tajā ieteikts izveidot “izturīgākus un iesaistošākus” attālināto mācību mehānismus un integrēt praktiskākus “uz prasmēm balstītus” vingrinājumus, piemēram, ar stāstījumu un mākslas darbu palīdzību. Digitālo komiksu radīšanā var aktīvi iesaistīt skolēnus, kā arī ļaut skolotājiem izmantot jauniegūtās digitālās prasmes.


Božana Vuličeviča mācās starptautisko attiecību maģistrantūrā Ļubļanas universitātē. Viņa ir strādājusi par angļu valodas kā svešvalodas skolotāju un šobrīd strādā izglītības inovācijās pie LogoPsyCom.