Atruna

 

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “

EUN Partnership AISBL (pazīstams kā European Schoolnet, turpmāk tekstā EUN) uztur šo vietni, lai paustu tās iniciatīvas plašākai sabiedrībai. Šīs vietnes materiāliem ir tikai informatīvs nolūks.

Mūsu mērķis ir nodrošināt savlaicīgu un precīzu informāciju. Ja mēs tiksim informēti par kādu kļūdu, mēs centīsimies to novērst. Taču EUN neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par informāciju, kas pausta šai vietnē.

Šī informācija:

 • ir vispārēja rakstura un tā neatspoguļo kādas konkrētas personas vai organizācijas apstākļus;
 • var nebūt visaptveroša, precīza, pilnīga vai atjaunināta;
 • var būt saistīta ar citām vietnēm, par kurām EUN nav kontroles un par kurām EUN neuzņemas atbildību;
 • nav profesionāla vai juridiska konsultācija (ja meklējat specifisku padomu, tad vienmēr konsultējieties ar piemērotu, kvalificētu profesionāli).

EUN patur tiesības jebkurā laikā pārtraukt, izmainīt, modificēt, pievienot vai izņemt vietnes satura daļas.

Šī atruna nav izstrādāta, lai noņemtu EUN atbildību attiecībā uz jebkurām prasībām, kas piemērojamas nacionālajā likumā kā arī neizslēdz atbildību par lietām, kuras var nebūt izslēgtas no šī likuma.


AUTORTIESĪBU PAZIŅOJUMS

Pavairošana ir atļauta, ar nosacījumu, ka tiek norādīts avots, izņemot, ja noteikts citādi. Kur nepieciešama primārā atļauja, lai pavairotu informāciju, šāda atļauja atcels iepriekšminēto vispārējo atļauju un skaidri norādīs uz jebkādiem lietojuma ierobežojumiem.


PRIVĀTUMA ATRUNA

Šī atruna skaidro mūsu nostādnes par apkopoto personīgo informāciju.

Pārskats

School Education Gateway ir Eiropas Savienības iniciatīva. To finansē Erasmus + - Eiropas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma. Tu vada Eiropas Komisija un ievieš Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

School Education Gateway platforma ir apņēmusies cienīt tās lietotāja privātumu. Tā nodrošina drošu vidi skolu izglītības profesionāļiem, ekspertiem un absolventiem. Tālāk ir izklāstīta School Education Gateway politika, kādā platforma apkopo, pārvalda un lieto tās lietotāju sniegtos datus.

1. Tiešsaistes iesniegšanas formas 

Tā kā School Education Gateway platforma apkopo un apstrādā personas datus, tā ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001, kurā noteikti principi un pienākumi, kas Eiropas Savienības iestādēm ir jāievēro, apstrādājot personas datus (OJ L8 12.1.2001, p. 1.).
 
Lai piedalītos vietnes aktivitātēs, School Education Gateway platformā ir vairāki rīki, kas ļauj lietotājiem iesniegt informāciju. Reģistrējoties tiešsaistē un iesniedzot citu informāciju, datu tiek apkopoti un tālāk apstrādāti saskaņā ar 2. punktā aprakstītajiem mērķiem. Par apstrādes procedūrām atbild datu kontrolieris, kas ir vadītājs nodaļā A5 – profesionālās apmācības, pieaugušo izglītības, platformas EACEA.

2. Kādus personas datus mēs apkopojam, kādam nolūkam un ar kādiem tehniskiem līdzekļiem?

(a) Personas informāciju: Personas dati, ko apkopo School Education Gateway platforma:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • E-pasts

Dalībnieka profilam papildus tiek apkopota informācija, ko dalībnieks reģistrējoties var izvēlēties norādīt vai nenorādīt. Papildu tiek apkopoti dati par organizāciju:

 • Organizācijas nosaukums
 • Pilsēta, reģions, valsts
 • Tips

Eiropas Komisija, EACEA un EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) neuzņemas saistības par informāciju, ko augšupielādējušas trešās puses.  

(b) Datu lietošana: Datu uzglabāšana, apstrāde un atspoguļošana nepieciešama, lai:

 • bagātinātu dalībnieku profilu;
 • lai ļautu School Education Gateway dalībniekiem sazināties un sadarboties savstarpējas cieņas un uzticēšanās garā;
 • atļautu un veicinātu uzraudzību un pētījumus.

Regulāri tiek apkopota statistika, ieskaitot datus par, bet neaprobežojoties ar, lietotāju skaitu noteiktā laika periodā, visbiežāk lietotāju izvēlētajiem priekšmetiem un/vai valstīm un konta lietošanu. Lai maksimāli uzlabotu lietotāju pieredzi, School Education Gateway portāls var uzraudzīt lietotāja apmeklējumu biežumu, paradumiem, preferencēm un iestatījumiem.

Datus par lietotāju uzvedību dažādās School Education Gateway platformas sadaļās var izmantot tikai ar mērķi veikt pētījumus un uzraudzību šādas organizācijas: EACEA, Eiropas Komisija, School Education Gateway uzraugošās autoritātes un citas trešās personas (kas ir korekti pilnvaroti pētījumu centri un universitātes). Visu iepriekš minēto aktoru datu lietošana jākomunicē datu kontrolierim, kas patur tiesības liegt pieeju šādai lietošanai.

Jebkuram citam mērķim datus lietot ir aizliegts. Personas datu apstrādes operāciju likumiskais pamatojums ir uzskaitīts 9. punktā.

(c) Tehniskā informācija: Datus iesniedz paši lietotāji, norādot tos dažādās tiešsaistes formās dažādās School Education Gateway platformas sadaļās. Platformu vada pakalpojuma nodrošinātājs (EUN Partnership AISBL) saskaņā ar speciālu vienošanos ar EACEA. Visi dati tiek apkopoti datubāzē.

3. Kam ir pieeja taviem datiem un kam tie ir atklāti?

 

Ņemot vērā iepriekš minētos nolūkus, pieeja datiem ir stingri ierobežota, atļaujot tikai:

 • School Education Gateway reģistrētajiem lietotājiem (autorizējoties): Visi dati, izņemot personīgo informāciju, piemēram, reģistrētā lietotāja e-pasta adrese.
 • EACEA, Eiropas Komisijai, pakalpojuma nodrošinātājam: visi dati.

Noteiktu datu nodošanu trešajām pusēm (piem., pētījumu centriem un universitātēm) var atļaut tikai ar īpašu datu kontroliera atļauju. Kad iespējams, dati tiek apstrādāti anonīmi, īpaši, ja tiek nodoti trešajām pusēm pētījumiem.

Personīgie dati nekad netiks izmantoti marketinga nolūkiem.

Daži lietotāju iesniegtie dati tiks rādīti School Education Gateway portāla publiskajā sadaļā, kas nozīmē, ka šādi dati ir brīvi pieejami internetā. Tie ir:

 • Reģistrēšanās dati: vārds, uzvārds, loma, komentāri par rakstiem vai citām platformas publiskās sadaļas iespējām.
 • Organizācijas dati: nosaukums, pilsēta, reģions, attēls.

4. Kā mēs aizsargājam un nodrošinām drošību datiem?

Apkopotie personas dati un visa saistītā informācija tiek glabāta drošos pakalpojuma nodrošinātāja (EUN Partnership AISBL) serveros. Pakalpojuma nodrošinātāja datorcentru darbību saskaņā ar līgumu regulē Eiropas Komisijas drošības direktīvas un noteikumi, kurus veidojis Drošības Direktorāts šādiem serveriem un pakalpojumiem.

5. Kā var apstiprināt, mainīt vai dzēst savu informāciju?

Ja vēlaties pārliecināties, kādi personas dati par jums tiek glabāti pie attiecīgā datu pārvaldnieka, vai vēlaties tos mainīt vai labot, to var izdarīt tiešsaistē. Reģistrējoties norādītā parole ļauj katram pašam autorizēties, lai atjaunotu personīgo informāciju vai deaktivizētu profilu. Lietotāji var pieprasīt profila deaktivizēšanu jebkurā brīdī (skatīt 6. punktu).

6. Cik ilgi tiek glabāti dati? 

Apkopotā veidā un anonīmi dati statistikas un pētījumu nolūkiem tiek glabāti visu School Education Gateway projekta laiku.

Lietotāja profila dati, kā aprakstīts 2. punktā, tiek glabāti vienu gadu pēc lietotāja pēdējās autorizēšanās. Vienu gadu pēc pēdējās autorizēšanās lietotāja profils automātiski tiks mainīts uz neaktīvu, t.i. tas vairs nebūs redzams citiem lietotājiem vai publiskajā vietnē. Lietotājam tiek nosūtīts paziņojums, ka viņa profils padarīts neaktīvs un ka viņš to var atkal aktivizēt vēlreiz autorizējoties. Otrs un galējais atgādinājums tiek nosūtīts vēl divus gadus vēlāk, informējot, ka trīs gadus pēc pēdējās autorizēšanās lietotāja profils tiks pastāvīgi deaktivizēts. Jebkāda personīgā informācija tiek padarīta anonīma.

Ja lietotājs lūdz sava profila deaktivizēšanu vai profils tiek automātiski deaktivizēts, nekādi dati netiek rādīti citiem School Education Gateway lietotājiem. Dati tiks saglabāti tikai anonīmā formā, kas neļauj identificēt personu. Ja lietotājs ar deaktivizētu profilu vēlas turpināt lietot platformu, viņiem būs jāreģistrējas atkārtoti. Dati paliks tikai pētījumu un monitorēšanas nolūkiem, EACEA, Eiropas Komisijas, nacionālo un reģionālo skolu pārvalžu , School Education Gateway ieviešanas organizāciju lietošanā, kā arī pieejamas citām trešajām pusēm (kā minēts 3. punktā) apkopotā veidā, ja tiek saskaņots ar datu kontrolieri.

7. Kontaktinformācija

Jebkuru jautājumu gadījumā par tiesībām un personas datu apstrādes tiesību ievērošanu (piemēram, piekļūšana vai piekļuves ierobežošana saviem datiem), lūdzam sazināties ar School Education Gateway platformas datu kontrolieri, rakstot uz:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Lai deaktivizētu savu kontu, lūdzu, autorizējieties un paveiciet to savā profila lappusē.

8. Regress

Jebkurā Personas datu aizsardzības konflikta vai problēmas gadījumā, lūdzam sazināties ar datu kontrolieri, rakstot uz augstāk doto adresi vai e-pastu. EACEA Datu aizsardzības ierēdni varat sasniegt pa šādu e-pasta adresi: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ja konflikts netiek atrisināts ar datu kontrolieri vai datu aizsardzības ierēdni, jebkurā laikā var iesniegt sūdzību Eiropas datu aizsardzības inspektoram: vietnē - http://www.edps.europa.eu; e-pasts - edps@edps.europa.eu.

9. Juridiskais pamats

Personas datu apstrādi regulē šāds juridiskais pamatojums:

(a) 2009. gada 20. aprīļa Komisijas lēmuma 2009/336/EK 4. paragrāfs Izglītības, audiovizuālās un kultūras izpildaģentūras (EACEA) izveidošana Eiropas Komisijas darbību izglītības, audiovizuālās un kultūras jomu realizēšanai, piemērojot Padomes regulējumu (EK) No 58/2003 (OJ L 101 no 21.4.2009, p. 21.);

(b) Mūžizglītības programma (2007-2013) veidota saskaņā ar Parlamenta un Padomes lēmumu 1720/2006/EK un lēmumu no 2006. gada 15. novembra (OJ L 327 no 24.11.2006, p. 45.).