Atruna

School Education Gateway ir Eiropas Savienības iniciatīva. To finansē Erasmus+ - Eiropas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma. To vada Eiropas Komisija (EK) un realizē Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Eiropas Savienības uzdevumā šo platformu uztur EUN Partnership AISBL (pazīstams kā European Schoolnet, turpmāk tekstā EUN), lai paustu tās iniciatīvas plašākai sabiedrībai.

Šīs vietnes materiāliem ir tikai informatīvs nolūks.

Mūsu mērķis ir nodrošināt aktuālu un precīzu informāciju. Saņemot informāciju par kļūdām, mēs centīsimies to novērst. Taču EK, EACEA un EUN neuzņemas nekādu atbildību vai saistības par informāciju, kas pausta šai vietnē.

Šeit ietvertā informācija:

  • ir vispārēja rakstura un tās nolūks nav atspoguļot kādas konkrētas personas vai organizācijas apstākļus;
  • var nebūt visaptveroša, precīza, pilnīga vai atjaunināta;
  • var būt saistīta ar citām vietnēm, par kurām EK, EACEA un EUN nav kontroles un par kurām tās neuzņemas atbildību;
  • nav profesionāla vai juridiska konsultācija (ja meklējat specifisku padomu, tad vienmēr konsultējieties ar atbilstoši kvalificētu profesionāli).

EUN patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem pārtraukt, izmainīt, modificēt, pievienot vai izņemt vietnes daļas.

Šī atruna nav izstrādāta, lai ierobežotu EK, EACEA un EUN atbildību attiecībā uz jebkurām prasībām, kas piemērojamas saskaņā ar nacionālo likumdošanu, kā arī neizslēdz atbildību par lietām, kuras var nebūt izslēgtas šajos likumos.

Autortiesību paziņojums

Pavairošana ir atļauta, ar nosacījumu, ka tiek norādīts avots, izņemot, ja noteikts citādi. Kur nepieciešama primārā atļauja, lai pavairotu informāciju, šāda atļauja atcels iepriekšminēto vispārējo atļauju un skaidri norādīs uz jebkādiem lietojuma ierobežojumiem.

Platformas lietotāju materiāliem un ieguldījumam attiecināms EK Lēmums par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu, tāpēc, ja netiek norādīts citādāk, tiem piemērojama radošo komūnu licence “Attiecinājums 4.0 Starptautisks” (CC BY 4.0).