Ikmēneša temati

Katru mēnesi School Education Gateway fokuss ir konkrēts temats. Šie ir 2020. gada ikmēneša temati. Bez tam 2020. gada martā, pēc skolu slēgšanām visā pasaulē mēs pastiprināti pievērsām uzmanību TIEŠSAISTES un ATTĀLINĀTAJĀM MĀCĪBĀM.

Janvāris Risinājumi priekšlaicīgai mācību pamešanai
Februāris

Mākslīgais intelekts

Marts

Skolotāja karjera un mobilitāte

Aprīlis Formatīvā vērtēšana
Maijs Izglītība ilgtspējīgai attīstībai
Jūnijs

Profesionālā izglītība un apmācība

Jūlijs Pirmsskolas izglītība un aprūpe
Augusts

Kvalitātes nodrošināšana: vērtēšana skolu attīstības atbalstam

Septembris Transvalodas
Oktobris

Radošums un projektos balstītas mācības

Novembris

Starpkultūru mācības

Decembris Skolēnu mobilitāte