Ikmēneša temati

Katru mēnesi School Education Gateway fokuss ir konkrēts temats. Šie ir 2022. gada ikmēneša temati.

Janvāris Jaunie pilsoņi darbībā
Februāris Skaisti, ilgtspējīgi, kopā - skolas un jaunais Eiropas Bauhaus
Marts Skolotāji kā mūžizglītojamie
Aprīlis Mācīšanās vides ilgtspējai
Maijs Kombinētās mācības
Jūnijs Mācību panākumi visiem
Jūlijs Pirmsskolas izglītība un aprūpe
Augusts Rīcībpētījums skolās
Septembris Svešvalodīgo iesaiste klasē
Oktobris Ētika un mākslīgais intelekts
Novembris STEAM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija, māksla un matemātika)
Decembris Sociāla un emocionāla mācīšanās