Apklausa apie mokymąsi už klasės ribų

Pav. Monika Kozub (Unsplash)

Terminu „mokymosi erdvės“ pripažįstama, kad šiais laikais mokymasis vyksta įvairiose vietose, ne tik klasėse ir mokyklose. Skirtingos erdvės gali padėti puoselėti įtraukiantį, autentišką mokymąsi „tikrame pasaulyje“, ypač mokykloms bendradarbiaujant su išorės suinteresuotosiomis šalimis. Šioje apklausoje teiraujamės jūsų nuomonės apie mokymąsi už mokyklos sienų.

Jau atgyveno idėja, kad klasės – vienintelė vieta, kur galima mokytis. Pastaraisiais metais vis labiau domimasi, kaip mokymąsi mokykloje būtų galima suderinti su mokymusi už klasės ribų. Susidomėjimas ypač išaugo per COVID-19 pandemiją ir sklindant mokymosi erdvių bei mišriojo mokymosi idėjoms.

Mokymasis už klasės ribų paprastai yra už formalaus švietimo rėmų išeinantis ugdymo programoje numatytų ir nenumatytų mokymosi patirčių mišinys. Tai gali būti labai tinkamas būdas sudominti ypač tuos mokinius, kuriems formalus mokymasis klasėje kelia sunkumų. Norint organizuoti tokio tipo mokymąsi, mokykloms reikia užmegzti partnerystes su vietos bendruomenėje veikiančiomis suinteresuotosiomis šalimis, pavyzdžiui, tėvais, vietos verslais, muziejais ir bibliotekomis, ekologinėmis ir gamtinėmis organizacijomis, jaunimo ir sporto centrais.

Išsakykite savo nuomonę šioje trumputėje apklausoje iki 2022 m. gegužės 30 d. Rezultatai bus paskelbti „School Education Gateway“ platformoje.