Apklausa apie patyčias mokykloje - Rezultatai

Image: Getty Images

How prevalent is bullying in Europe’s schools? What strategies are used to tackle it? What about online bullying through social media? The findings of our latest survey show that schools are active in meeting the challenge of bullying behaviour.

Patyčios – tai „pasikartojantis, sąmoningas kito asmens arba grupės skaudinimas, kurį vykdo atskiri asmenys arba grupė, kai santykiuose susidaro netinkama galios pusiausvyra.“ Patyčios gali būti fizinės, žodinės arba psichologinės, tyčiojamasi gali būti asmeniškai arba elektroninėje erdvėje.

Nors patyčios gali vykti ir mokykloje, ir už jos ribų, daugelis mokyklų pripažįsta, kad gali imtis kovos su patyčiomis veiksmų. Pavyzdžiui, galima mokyti ir padėti mokytojams palaikyti konstruktyvų dialogą su mokiniais, kurie susiję su patyčiomis, suprasti jų elgesio priežastis ir būdus, kaip valdyti tokį elgesį. Šiomis temomis taip pat galima kalbėtis su tėvais arba draugais. Siekdami užkirsti kelią patyčioms mokytojai gali su visa klase rengti konfliktų sprendimo vaidmenų žaidimus ir saugioje aplinkoje ugdyti atjautą bei kitus socialinius įgūdžius.

Tyrimai rodo, kad požiūris į mokyklą kaip į visumą, kai mokiniai, tėvai ir specialistai drauge kuria integracinę aplinką, gali sumažinti patyčių dažnumą.

The survey on school bullying was open on School Education Gateway from 25 March to 12 May and gathered a total of 515 responses.


Rezultatai (N=515)

1. Ar per pastaruosius mokslo metus dažnai girdėjote apie jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje nuo patyčių kenčiantį mokinį?

Poll on school bullying - Graph 1

According to the 515 survey respondents, bullying takes place once or twice a month in almost half (47%) of respondents’ schools or a school they know and bullying happens regularly in close to 14% of the respondents’ schools. In 35% of respondents’ schools, bullying is rare (32%) or never takes place (3%).

2. Kokių veiksmų jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje imamasi reaguojant į patyčias mokinių atžvilgiu? Nurodykite visus tinkamus variantus.

 • Mokykloje laikomasi „nulinės tolerancijos“ politikos dėl patyčių, todėl patyčių kaltininkas baudžiamas iš karto pastebėjus patyčias arba apie jas sužinojus
 • Šią problemą sprendžia ir apie ją informuoja kovai su patyčiomis paskirtas darbuotojas (reikiamą kvalifikaciją turintis mokytojas, psichologas, socialinis darbuotojas)
 • Mokykla arba klasės mokytojas mokymo programoje numato laiko kovos su patyčiomis užsiėmimams, kuriuose dalyvauja visi mokiniai
 • Su patyčiomis susiję asmenys kviečiami pokalbiui, per kurį turi paaiškinti, kas atsitiko
 • Su patyčiomis susijusių mokinių tėvai kviečiami į susitikimą su mokytoju arba mokyklos vadovu
 • Mokytojas inicijuoja dialogą arba padeda išspręsti problemą tarp patyčių kaltininko ir aukos
 • Mokyklos psichologas kviečiamas pasikalbėti su klase ir suteikti daugiau informacijos apie patyčias
 • Mokykloje nėra kovos su patyčiomis politikos, todėl mokytojai šią problemą sprendžia patys

Poll on school bullying - Graph 2

Respondents indicated that a range of actions are taken by the school to deal with incidences of bullying, such as a dialogue between the parties involved (66%), a meeting with the parents of the students involved (63%) and a teacher-initiated resolution session between bully and victim (45%).

The most frequently mentioned longer-term actions are dedicated time in the curriculum for anti-bullying education sessions with all students (mentioned by 43% of respondents), a designated and trained staff member to deal with bullying issues and raise awareness (35%), and a school counsellor invited to talk to the class in order to raise awareness of bullying (30%).

Almost one in four schools (24%) are reported to have a zero-tolerance approach to bullying while, at the other extreme, one in five schools have no agreed policy, leaving teachers to deal with the issue by themselves.

3. Kokios toliau išvardytos patyčių prevencijos ir (arba) kovos su patyčiomis strategijos taikomos jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje?

 • Pamokos, naudojant kovai su patyčiomis skirtus išteklius, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, seminarus ir vaidmenų žaidimus
 • Mokytojų mokymas, kaip kovoti su patyčiomis
 • Mokinių mokymas spręsti konfliktus
 • Mokyklos psichologų užsiėmimai su vaikais
 • Dėmesys socialiniam ir emociniam mokymuisi
 • Sustiprinta priežiūra mokykloje
 • Mokykloje neįgyvendinamos jokios patyčių prevencijos strategijos

Poll on school bullying - Graph 3

Again, respondents indicated that their school or a school they know adopted a variety of anti-bullying strategies. The most frequently mentioned strategy, mentioned by 51% of participants, is lessons using resources specifically addressing bullying, followed by school counsellor sessions with pupils (38%), increased school supervision (33%), teacher training to address bullying (31%), an emphasis on social and emotional learning (29%) and conflict resolution training for pupils (27%). Consistent with the previous question, almost 20% of respondents indicated that there are no strategies to prevent bullying in their school.

4. Kas padėtų mokykloms kurti dar įtraukesnę patyčių prevencijos aplinką? Suskirstykite tolesnius punktus pagal svarbą, kai 1 yra naudingiausi veiksmai, kurių gali imtis mokykla.

 • S1: Pagalba kuriant, pritaikant ir ieškant svarbių švietimo išteklių, tokių kaip vaizdo įrašai, pasakojimai ir pan.
 • S2: Mokytojų rengimas, kaip užkirsti kelią įvairioms patyčių formoms, jas atpažinti ir spręsti
 • S3: Parama ir bendradarbiavimas su tėvais, siekiant mokykloje įgyvendinti kovos su patyčiomis strategijas
 • S4: Lanksčios mokymo programos, pavyzdžiui, numatytas laikas kovos su patyčiomis mokymams arba šios temos įtraukimas į įvairius mokymo dalykus

Poll on school bullying - Graph 4

Opinions vary in relation to the most helpful strategies to foster a more inclusive anti-bullying environment in schools.

While all strategies presented were indicated as helpful to some extent, teacher training on how to prevent, recognise and deal with various forms of bullying is ranked first and seems to be considered the most helpful strategy (49%). Only 6% ranked it least helpful.

Other strategies were also ranked high: flexibility in school curricula, e.g. dedicated time for anti-bullying education or inclusion of the topic in various subjects (20% indicated this as most helpful) and support and collaboration with parents in order to include anti-bullying strategies in the school (18% indicated this as most helpful).

The least helpful strategy according to almost half of respondents was to further support schools in creating, adapting and finding relevant educational resources such as videos and stories (45%).

5. Kokios kovos su <em>patyčiomis elektroninėje erdvėje</em> strategijos taikomos jūsų mokykloje arba jums žinomoje mokykloje?

 • Konkrečios saugumo internete pamokos: praktiniai būdai tvarkyti internetinę tapatybę ir pavojai, kylantys skelbiant asmeninę informaciją, taip pat etiškas elgesys internete ir pan.
 • Informuotumo didinimas (diskusijos mokykloje, informacija tėvams) apie bendravimo internete ir socialiniuose tinkluose naudą ir riziką
 • Kovos su mokinių patyčių elektroninėje erdvėje strategijos
 • Mano mokykloje nesiimama jokių kovos su patyčiomis elektroninėje erdvėje veiksmų

Poll on school bullying - Graph 5

Online bullying presents additional challenges for schools. According to the survey respondents, raising awareness – through school talks or information for parents – about the benefits and risks of online interaction and social media is the most common strategy used in their school in order to address cyberbullying (65%). Tagging some way behind are specific online safety lessons with practical ways to manage online identities (36%) and strategies to deal with cases of cyberbullying and their resolution (27%). Over one in four respondents (27%) indicated that there are no actions taken in order to address cyberbullying in their school.

Išvados

The survey shows that occasional bullying incidents occur in almost half of the respondents’ schools or schools they know (47%). If we add to these the bullying incidents that take place on a regular basis (14%), then we see that schools are very often challenged by the bullying phenomenon and seek ways to address it.

A mix of approaches is used by schools to deal with individual cases of bullying. These approaches include resolution meetings and dialogue between the pupils involved, as well as the involvement of their parents. Schools also adopt longer-term actions and approaches such as classroom-based approaches that include sessions with the school counsellor, curricula-based intervention or a zero-tolerance policy in the school. Nevertheless, 20% of respondents indicated that there is no agreed policy in the school and teachers must tackle the issue as they see fit.

Looking at strategies to prevent bullying, a mix of approaches is again used in respondents’ schools, including classroom-based strategies such as dedicated educational resources, conflict resolution and training of pupils; staff-based strategies such as teacher training and involvement of experts, e.g. school counsellor; and increased school supervision. Nevertheless, almost 20% of respondents indicated that no strategies are implemented in the school in order to prevent bullying.

As far as cyberbullying is concerned, existing strategies range from prevention through awareness-raising and targeted lessons to a more case-based approach that addresses cyberbullying when it occurs. Nevertheless, almost 30% of respondents indicated that no actions are taken in their school to prevent cyberbullying.

Although various actions and strategies are already implemented in schools in order to prevent and tackle different forms of bullying, teacher training on how to prevent, recognise and deal with various forms of bullying is seen as the most helpful strategy to foster a more inclusive anti-bullying environment. A whole-school approach, focusing on providing teachers with the right skills and tools to address bullying, together with targeted educational resources and clear school policies, can help to better address and prevent cases of bullying.


Priedas. Respondentų pareigos

Poll on school bullying - Graph 6