„Education Talks“. Tinkamiausias mišriojo mokymosi „produktų“ derinys

Kas bendro tarp mokymosi ir kokteilio? Kokios sistemos gali padėti mums geriau suprasti mišrųjį mokymąsi? Nepriklausomas mokslininkas ir organizacijos „H2 Learning“ įkūrėjas Michael Hallissy gilinasi į šią aktualią ir skirtingai apibrėžiamą sąvoką.

Kas yra mišrusis mokymasis?

Mišrusis mokymas laikomas hibridiniu metodu, apimančiu mokymąsi mokykloje bei nuotolinį mokymąsi, įskaitant ir mokymąsi internetu. Aš manau, kad šis kablelis labai svarbus, nes minėtas apibrėžimas tikslus, bet gana platus, tarsi „skėtis“. Tai reiškia, kad atsižvelgiant į kontekstą jame telpa nemažai kitų apibrėžimų. Taip pat manau, kad tai svarbiausias dalykas, ypač kol kas nėra vieningos mišriojo mokymosi apibrėžties. Šiomis dienomis kolegos mokykloje sakė, kad jų manymu mišrusis mokymasis – tai sąvoka, kuria tiesiog piktnaudžiaujama, kuri vartojama kaip papuola. Aš nusišypsojau, nes negaliu tam visiškai pritarti. Tačiau manau ir pasakiau jiems, kad mišrųjį mokymą turime apibrėžti savo aplinkoje.

Kaip miršrusis mokymasis taikomas praktiškai?

Mano atveju, aš su kolege profesore Deirdre Butler iš Dublino miesto universiteto mišrųjį mokymą apibrėžiame kaip kokteilį. Pagalvokite apie produktus, apie sudedamąsias dalis, ir tai, kaip jas maišote. Priklausomai nuo jų derinio, gaunate vis kitokį rezultatą. Kokios mišriojo mokymosi sudedamosios dalys? Apie kokias dalis turėtume pagalvoti „maišydami“ mokymąsi?

Visų pirma, kur mokymasis vyksta ar vyks. Mums reikia derinio, kuris tiktų mokiniams, taip pat turime atsižvelgti į tolesnius klausimus. Ar galime būti mokykloje, t. y. fiziniame pastate? Ar turime persikelti į internetą? Ar ketiname kurti mokymosi užduotis, kurias mokiniai atliks jiems patogiu metu, savarankiškai, galbūt dirbdami kompiuteriu arba naudodami kokią nors kitą priemonę (tai gali būti popierius, gali būti galerija)? Ir t. t., ir pan. Kur vyksta mokymasis ir kaip mes visa tai deriname?

Kitas svarbus dalykas yra, kaip vyksta mokymasis. Aš tai vadinu mokymosi strategijomis. Šią sistemą mes sukūrėme remdamiesi profesorės Dianos Laurillard ir jos kolegų iš Londono universitetinio koledžo darbais, ji vadinama ABC sistema. Minėtos sistemos esmę sudaro šeši mokymosi tipai, kurie grindžiami Dianos Laurillard pokalbių sistema. Tai gavimas, bendradarbiavimas, diskusija, tyrimas, praktika ir kūrimas. Mes su kolegomis į šį derinį dar įtraukėme socialinę bei emocinę gerovę ir vertinimo galimybes. Ši sistema skatina mus galvoti apie mokymosi rezultatus. Kokių mokinių pasiekimų tikimės? Taigi jei norime tai sukurti, turime mąstyti ir apie priemones bei turimas technologijas. Jei norime sudominti mokinius tam tikru turiniu dar prieš pamoką, turime dalytis su jais „YuoTube“ vaizdo įrašu. Tai – gavimas. Jeigu norime, kad jie bendradarbiautų internetu, turime jų paprašyti dirbant naudotis technologijomis ir „Microsoft Teams“. Jeigu norime, kad jie diskutuotų prieš pradedant pamoką arba per ją, ypač dabar, kai jie nesusitinka fizinėje erdvėje, galime naudoti kažką panašaus į „Teams“ arba „Zoom“, arba „Google Classroom“. Taigi turime iš ko rinktis. Ir visą laiką privalome galvoti apie mokymosi strategijas ir technologijas, kurios padės jas įgyvendinti.Tai – mišriojo mokymosi dalis. Galiausiai sprendimą priima mokytojas, atsižvelgdamas į aplinkybes.

Kokias pamokas išmokome uždarius mokyklas dėl COVID-19 pandemijos?

Šiuo metu, ypač po 2020 m. kovo 12 d., mokytojai turėjo investuoti daugybę laiko ir energijos, kad išmoktų naudotis naujomis technologijomis. Pagal TPACK sistemą, kurią sukūrė Mishra ir Koehleris, bei parengė Shulmanas, tai vadinama technologinėmis žiniomis, skaitmeninių priemonių išmanymu. Kita vertus, daug mokytojų ir mokyklų dabar suvokia, kad tai yra tik viena dėlionės detalė ir kad jei mes iš tiesų norime įgyvendinti gerą mokymo ir mokymosi praktiką, turime peržengti technologinių žinių ribas. TPACK sistemoje tai reiškia pedagoginių žinių derinimą su mokymo dalyko žiniomis ir technologinėmis žiniomis. Pavyzdžiui, jei mes mokome matematikos, mišriajam mokymuisi naudodami skaitmenines technologijas, taip pat turime atsižvelgti į aplinką, pasirinkti geriausias mokymosi strategijas ir priemones suderinti šiuos tris elementus, ir su TPACK gausime puikų rezultatą.