Mokymasis siekiant tvarumo: nebegana renginių ir proginių dienų, metas žengti toliau!

Image: Eco-Schools England

Dabartinis aplinkosauginio švietimo modelis daugiau dėmesio skiria sąmoningumo lavinimui nei konkretiems veiksmams. Labiau rūpinamės užsiėmimo logistika nei jo mokymosi rezultatais. Aplinkosauginio švietimo fonde (FEE) dirbantis Dr. Pramodas Kumaras Sharma papasakojo keletą savo patirčių, paskatinusių kritiškai pažvelgti į discipliną ir tai, kaip jos mokoma.

Medelių sodinimas ir tvarkymosi akcijos: kam visa tai? 

Mokyklose rūpinimasis aplinkosauga labai dažnai suprantamas kaip raginimas paminėti ypatingas progas ar organizuoti renginius, tikintis pakelti vaikų aplinkosauginį sąmoningumą. Tačiau to poveikis toli gražu nėra aiškus. 

Mano kolega pakvietė studentus prisidėti žalinant universiteto miestelį. Susitikime prieš sodinimo akciją jis jų paklausė: kam sodiname medžius? Nors dauguma vardijo tai, ką ir norėta išgirsti, vienas studentas atsakė: „Kad nusifotografuotume“! 

Kitą kartą lankėmės vienoje iš itin aktyvių valstybinių mokyklų. Ji kasmet teikė išsamią ataskaitą su tų metų veiklą iliustruojančiomis nuotraukomis. Vartydamas dokumentus, pastebėjau, kad kasmetinis medelių sodinimas pastaruosius septynerius aštuonerius metus vyko vis toje pačioje vietoje. Kai paklausiau, kas nutinka pasodintiems sodinukams, mokyklos direktorius atsakė: „Jie žūsta“. Anot seno medikų anekdoto: operacija buvo sėkminga, bet pacientas mirė. 

Mano kolega iš Maltos, profesorius Paulas Pace’as, taip pat papasakojo nutikimą mokykloje, kuri didžiavosi savo porą kartų per metus vykdomomis paplūdimio tvarkymo akcijomis, bet kritiškai nepanagrinėjo, ar akcijos turėjo poveikį ir koks apskritai buvo jų tikslas: rengti tvarkymosi talkas ar mokyti elgtis taip, kad paplūdimiai liktų švarūs? 

Tai rodo, kad mes, mokytojai, turime aiškiai apibrėžti švietimo tikslus. Mokymasis negali būti aplinkosauginio švietimo šalutinis poveikis, jis turi būti trokštamas rezultatas.  

Rekomendacijos politikos formuotojams ir vadovybei 

Reikia daugiau investuoti į aplinkosauginio švietimo šviečiamąją pusę, ypač – spręsti šiuos iššūkius: 

  1. Daugelyje švietimo sistemų trūkstant aiškių ugdymo tikslų ir standartų, aplinkosauginis švietimas vis dar lieka priedu arba vienu iš daugybės nurodytų užsiėmimų, kuriuos mokykla gali pasirinkti rengti. Tai taip pat reiškia, kad dalykas nėra visuotinai dėstomas, o mokytojai nemokomi ir nėra pasiruošę jo mokyti.
  2. Vadovybės ir bendraamžių spaudimas parodyti aplinkosauginį sąmoningumą priveda prie to, kad daug veiksmų tampa simboliniai. Mokiniai nėra prasmingai įtraukiami, jų neprašoma mąstyti kritiškai: Kodėl dalyvauju vienoje ar kitoje veikloje, akcijoje? Kokie mano tikslai? Kaip turėčiau toliau įsitraukti asmeniniame gyvenime ir kaip aktyvus pilietis?
  3. Į mokomuosius dalykus suskirstyta švietimo sistema trukdo aplinkosauginiam švietimui, mat jo projektai turi būti daugiadalykiai arba tarpdalykiniai, pamokos – tęstis keletą savaičių ar mėnesių, taip pat reikalingas suinteresuotųjų šalių bendradarbiavimas, dalyvaujant visai mokyklai ir dalijantis išteklius.

„Eco-Schools“ – didžiausia pasaulinė tvarių mokyklų programa 

Pasaulinė „Eco-Schools“ (liet. „Ekomokyklos“) programa atliepia dalį šių poreikių. Taikant programos septynių žingsnių pedagoginę metodiką, paaiškėjo, kaip galime paversti mokinius pagrindiniais rūpinimosi aplinkosauga veikėjais, keisdami juos, o su jais ir mokyklas, šeimas ir, tikimės, būsimas darbovietes. 

Mokymosi kelyje mokiniai nustato problemą atlikdami auditą, planuoja savo veiksmus, stebi ir vertina veiksmų plano įgyvendinimą, apmąsto procesą ir jį koreguoja, pamažu darydami pažangą tiek švietimo, tiek aplinkosaugos prasme, tuo pat metu bendraudami su suinteresuotosiomis šalimis – mokydamiesi iš jų ir jas veikdami!  

Nors ši programa yra viena didžiausių pasaulyje, metodiką reikia sparčiai išplatinti, kad pasiektume kritinę išsilavinusių piliečių masę, reikalingą norint išspręsti aplinkosaugos krizę, laukiančią priešaky.


Pramod Kumar Sharma

Dr. Pramod Kumar Sharma yra Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) vyresnysis švietimo vadovas. Daugiau nei 23 metų įvairiopos patirties turintis švietimo siekiant darnaus vystymosi specialistas šiuo metu yra atsakingas už bendrą trijų FEE formaliojo švietimo programų („Eco-Schools“LEAF ir YRE) rengimą.