Profesinis rengimas ir mokymas

Profesinis rengimas ir mokymas yra svarbus mokymosi visą gyvenimą elementas, suteikiantis jauniems žmonėms įgūdžių ir patirties, reikalingų tam tikroms profesijoms.

Pirminis profesinis rengimas ir mokymas (I-VET) paprastai vyksta kartu su aukštesniuoju viduriniu ugdymu, mokiniams dar nepradėjus dirbti. Toks mokymas organizuojamas ir mokykloje, ir darbo aplinkoje, pavyzdžiui, mokymo centruose ir įmonėse. Profesinis mokymas ir rengimas įvairiose šalyse skiriasi priklausomai nuo nacionalinių švietimo sistemų ir ekonominių struktūrų.

Tęstinis profesinis rengimas ir mokymas (C-VET) siūlomas po pirminio arba besimokančiajam jau pradėjus dirbti. Didžioji tokio mokymo dalis vyksta darbo vietoje.

Pirminį profesinį rengimą ir mokymą kartu su aukštesniuoju viduriniu ugdymu renkasi vidutiniškai 50 proc. 15–19 metų europiečių. Atskiruose regionuose šis rodiklis svyruoja nuo 15 proc. iki daugiau nei 70 proc.

Naujausias turinys

Links