Mokytojai ir mokyklų vadovai

Europoje yra daugiau negu 5 mln. mokytojų. Kiekvieno jų žinios, įgūdžiai ir požiūris yra labai svarbūs, o jų teikiamo mokymo kokybė daro tiesioginę įtaką mokinių rezultatams. Tuo pačiu metu mokytojams keliami reikalavimai vis didėja ir keičiasi – tai reiškia, jog jiems reikia paramos, kad galėtų nuolat gilinti savo žinias ir įgūdžius. Taigi labai svarbu, kad mokytojai galėtų naudotis aukščiausios kokybės profesinio tobulinimosi paslaugomis pradedant nuo pradinio mokytojų rengimo, vėliau naudojantis pagalba neseniai pradėjusiems dirbti mokytojams ir galiausiai – nuolatinio profesinio tobulinimosi per visą savo karjerą galimybėmis.

Kuriant sėkmės sąlygas visuose švietimo ir mokymo sistemų lygmenyse ypatingai svarbus tampa vadovavimas. Mokyklų vadovai – kurie nėra tik mokyklų direktoriai – vaidina pagrindinį vaidmenį kuriant veiksmingus ryšius tarp mokyklų, skirtingų švietimo ir mokymo sistemos lygių, šeimos narių, darbo aplinkos ir vietinės bendruomenės... Visa tai daroma siekiant vieno tikslo – gerinti besimokančiųjų pasiekimus.

Šioje svetainės dalyje jūs rasite straipsnių ir kitos medžiagos šia tema. Daugiau apie tai taip pat skaitykite Europos Komisijos interneto svetainėje. Norėdami peržiūrėti daugiau temų, naudokitės puslapio viršuje esančiu meniu.

Naujausias turinys

Nuorodos

Čia galite daugiau sužinoti apie programos „Erasmus+“ lėšomis finansuojamas galimybes mokykloms ir mokytojams

Apsilankę„eTwinning“ platformojedaugiau sužinosite apie mokyklų partnerystes

Daugiau informacijos apieteminę darbo grupę „Mokyklos“