Gamtos ir tikslieji mokslai (STEM)

Matematiniai gebėjimai – tai sugebėjimas vystyti ir pritaikyti matematinį mąstymą bei įžvalgas kasdienėse situacijose susidarančioms įvairioms problemoms spręsti. Gamtos mokslų gebėjimai reiškia sugebėjimą ir norą paaiškinti gamtos pasaulį naudojantis žiniomis ir taikant tam tikrą metodiką (įskaitant stebėjimą ir eksperimentavimą), siekiant nustatyti problemas ir padaryti įrodymais pagrįstas išvadas.

Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (STEM) srityse žinios ir tyrimo procesai taikomi siekiant geriau suprasti mus supantį pasaulį.

Šioje svetainės dalyje jūs rasite straipsnių ir kitos medžiagos šia tema. Norėdami peržiūrėti daugiau temų, naudokitės puslapio viršuje esančiu meniu.

Naujausias turinys

Nuorodos

- Čia galite daugiau sužinoti apie programos „Erasmus+“ lėšomis finansuojamas galimybes mokykloms ir mokytojams

- Apsilankę„eTwinning“ platformojedaugiau sužinosite apie mokyklų partnerystes