Mokymosi aplinka

Mokymosi aplinka reiškia mokytojų ir mokinių kuriamą kultūrą bei fizinę aplinką. Tai gali būti ne tik mokyklos pastatas ar pastatai, bet ir lauko aplinka, internetinė aplinka bei aplinka už mokyklos ribų.

Mokymosi aplinka apima:

  • fizines erdves, kuriose vyksta pamokos: kabinetus, studijas, sales, vidaus ir lauko sporto infrastruktūrą, taip pat būdą, kaip kuriamos ir naudojamos kitos mokymosi erdvės: žaidimų aikštelės mokykloje, vietiniai kultūros objektai (teatras, galerija, muziejus), viešosios lauko zonos;
  • nuotolinio mokymosi erdves, kai mokytojas ir mokiniai fiziškai nėra toje pačioje patalpoje: namų aplinką, internetines bendradarbiavimo erdves;
  • skirtingų mokymosi metodų integravimą, įskaitant vertinimą ir kitus darbo klasėje procesus;
  • veiklą, kai mokytojas yra svarbiausias tarpininkas, tačiau palanki mokymosi aplinka kuriama kartu su kitais mokyklos darbuotojais, mokykloje nedirbančiais specialistais ir tėvais;
  • bendrą kūrybinį darbą su mokiniais, ypač atsižvelgiant į jų saugumą, kūrybiškumą ir gerovę.

Naujausias turinys

Nuorodos

- Čia galite daugiau sužinoti apie programos „Erasmus+“ lėšomis finansuojamas galimybes mokykloms ir mokytojams

- Apsilankę„eTwinning“ platformojedaugiau sužinosite apie mokyklų partnerystes