Verslumas

Verslumas – tai gebėjimas aptikti ir išnaudoti galimybes bei planuoti ir valdyti kultūrinės, socialinės ar finansinės vertės turinčius kūrybinius procesus.

Verslus žmogus žino aplinkybes, galimybes, supranta planavimo ir valdymo būdus, etikos principus ir turi susiformavusią savimonę.

Verslumas apima tokius gebėjimus kaip kūrybiškumas (vaizduotė, kritinis mąstymas, problemų sprendimas), bendravimas, išteklių sutelkimas (tiek žmonių, tiek daiktų), sugebėjimas įveikti netikrumą, neapibrėžtumą ir riziką.

Verslumo mąstymas taip pat reiškia požiūrį, kuriam būdingas pasitikėjimas savo jėgomis, motyvacija, atkaklumas ir gebėjimas vertinti kitų mintis.

Tam, kad verslumo ugdymas būtų veiksmingas ir padėtų veiksmingai lavinti besimokančiųjų įgūdžius, labai svarbus tiek mokyklos gebėjimas kurti palankią ir skatinančią aplinką, tiek ir asmeninė pedagogų kompetencija ir motyvacija.

Verslumo ugdymo negalima atskirti nuo mokyklą supančio pasaulio. Siekiant įvairiais būdais palengvinti mokymąsi, mokykloms gali teikti bendradarbiauti su išorės organizacijomis.

Šioje svetainės dalyje jūs rasite straipsnių ir kitos medžiagos šia tema. Daugiau apie tai skaitykite Europos Komisijos interneto svetainėje. Norėdami peržiūrėti daugiau temų, naudokitės puslapio viršuje esančiu meniu.

Naujausias turinys