Integracinis ugdymas ir mokyklos nebaigiančių vaikų problemos sprendimas

Mokiniams gresia daugybė pavojų „išklysti iš kelio“ – tai gali lemti nepažangumą ir netgi mokyklos nebaigimą. Problemų gali kilti pereinant iš vieno ugdymo lygio arba į kito tipo mokyklą, tačiau tai gali atskleisti ir kitų problemų požymius. Daugeliui jaunų žmonių gali būti nelengvai apskritai gauti išsilavinimą.

Vienas iš dešimties jaunų europiečių pasitraukia iš švietimo ir mokymo sistemos taip ir neįgijęs įgūdžių ir kvalifikacijos, kuri dabar laikoma būtina norint sėkmingai įžengti į darbo rinką ir aktyviai dalyvauti šių dienų visuomenės gyvenime. Tai reiškia, kad jie patiria nedarbo, socialinės atskirties ir skurdo riziką.

Yra daug priežasčių, kodėl kai kurie jauni žmonės per anksti palieka švietimo ir mokymo sistemą: asmeninės arba šeimos problemos, mokymosi sunkumai arba netvirta socialinė ir ekonominė padėtis. Kita vertus, švietimo sistemos ypatybės ir mokyklos klimatas taip pat yra svarbūs veiksniai, lemiantys mokinių dalyvavimą arba atsitraukimą. Galimi įvairūs mokosi ir priklausymo švietimo sistemai variantai, kurie mokiniams gali būti naudingi tuomet, jeigu yra lankstūs, ir tiek tėvai, tiek mokiniai gali priimti informacija grįstus sprendimus.

Būtinas požiūris į mokyklą, kaip į visumą, kai visa mokyklos bendruomenė (vadovai, darbuotojai, mokiniai ir jų šeimų nariai) įsitraukia į darnią bendrą veiklą, glaudžiai bendradarbiaudami su suinteresuotaisiais subjektais iš išorės ir platesne visuomene.

Šioje svetainės dalyje jūs rasite straipsnių ir kitos medžiagos šia tema. Daugiau apie tai taip pat skaitykite Europos Komisijos interneto svetainėje. Norėdami peržiūrėti daugiau temų, naudokitės puslapio viršuje esančiu meniu.

Naujausias turinys

Nuorodos

Čia galite daugiau sužinoti apie programos „Erasmus+“ lėšomis finansuojamas galimybes mokykloms ir mokytojams

Apsilankę „eTwinning“ platformojedaugiau sužinosite apie mokyklų partnerystes

Apie veiksmus, kurių galite imtis kovodami su mokyklos nebaigimu, daugiau sužinosite apsilankę svetainės dalyje „Europos šalių priemonių rinkinys mokykloms“