Skaitmeniniai įgūdžiai

Skaitmeninę Europos transformaciją dar labiau skatina tokios sparčiai besivystančios technologijos kaip dirbtinis intelektas, robotika ir debesų kompiuterija. Skaitmeninimas, kaip ir ankstesni svarbiausi technologiniai pasiekimai, veikia žmonių gyvenimą, bendravimą, mokymąsi ir darbą. Būtent todėl skaitmeninį raštingumą svarbu ugdyti visą gyvenimą.

Lygiai taip pat tinkamas skaitmeninių technologijų naudojimas švietime gali būti naudingas su visų svarbiausių gebėjimu ugdymu susijusiam mokymui ir mokymuisi. Klasės gali atverti duris moksliniams tyrimams, pramonės atstovams ir kitoms kultūroms. Internetiniai ištekliai ir bendradarbiavimo galimybės gali stiprinti tiek mokytojus, tiek besimokančiuosius. Prieiga prie skaitmeninių technologijų ir naudojimasis jomis gali padėti sumažinti mokymosi atotrūkį tarp mokinių, kilusių iš aukštą ir žemą socialinę ekonominę padėtį užimančių šeimų. Asmeniškai pritaikytas mokymasis, apimantis ir įvairesnes vertinimo formas, gali stiprinti motyvaciją.

Europos Komisija remia mokytojus, mokyklas, politikos ir kitus suinteresuotuosius asmenis įvairiomis internetinėmis priemonėmis ir ištekliais. Šioje dalyje rasite naujausių straipsnių, leidinių ir kitų su skaitmeniniu ugdymu susijusių informacijos šaltinių. Daugiau apie tai skaitykite Europos Komisijos interneto svetainėje.

Naujausias turinys

Nuorodos

Daugiau informacijos apie programos „Erasmus+“ lėšomis finansuojamas galimybes mokykloms ir mokytojams

Apsilankykite „eTwinning“ mokyklų partnerysčių platformoje

Skaitmeninių švietimo išteklių archyvas (svetainėje „Open Education Europa“ skelbti straipsniai)

Skaitmeninio raštingumo sistema

Projektas SELFIE