Pilietiškumas

Europos šalims svarbu, kad jų piliečiai įsitrauktų į socialinį ir politinį gyvenimą. Ir tai svarbu ne tik siekiant užtikrinti svarbiausių demokratinių vertybių klestėjimą tiek atskirų asmenų, tiek ir visos visuomenės lygmeniu, bet ir skatinant socialinę sanglaudą vis didėjančios socialinės ir kultūrinės įvairovės sąlygomis. Tai reiškia, kad jauni žmonės turi gauti reikiamų šios srities žinių, įgūdžių ir išsiugdyti atitinkamą požiūrį. Socialinių ir pilietinių įgūdžių stiprinimas bei lygybės, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo propagavimas pasitelkiant mokyklinį ugdymą ir toliau lieka svarbiausias programos „Švietimas ir mokymas 2020“ tikslas, tačiau sukurti veiksmingus metodus, kurie leistų pasiekti šį tikslą, yra nelengva užduotis sprendimus priimantiems ir juos įgyvendinantiems asmenims.

Šioje svetainės dalyje jūs rasite straipsnių ir kitos medžiagos šia tema. Daugiau apie tai skaitykite Europos Komisijos interneto svetainėje. Norėdami peržiūrėti daugiau temų, naudokitės puslapio viršuje esančiu meniu.

Naujausias turinys

Nuorodos

- Čia galite daugiau sužinoti apie programos „Erasmus+“ lėšomis finansuojamas galimybes mokykloms ir mokytojams

- Apsilankę„eTwinning“ platformojedaugiau sužinosite apie mokyklų partnerystes