Europos šalių priemonių rinkinys mokykloms – internetinių seminarų ciklas

Europos šalių priemonių rinkinys mokykloms organizuoja internetinių seminarų ciklą Integracinio ugdymo skatinimas ir mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimas, kurį sudaro trys internetiniai seminarai.

Šeimos dalyvavimas visada svarbus, o ypač – per COVID-19 pandemiją

  • Lapkričio 6 d., penktadienį, 16.00 val. (CET laiku)
  • Pranešėjai: Rocío García-Carrión, Deusto universiteto mokslinė bendradarbė | Blanca Febré López, „Sagrada Familia School“ mokyklos vidurinio ugdymo mokytoja

Šiame internetiniame seminare daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kaip mokyklos į ugdymo procesą gali įtraukti šeimas, kad vienu metu pagerintų ir mokinių mokymąsi, ir socialinį bei emocinį vystymąsi.

Daugiau informacijos ir nuoroda prisijungti


Įtraukusis tyrimas – įtraukties skatinimo metodas

  • Lapkričio 13 d., penktadienį, 17.00 val. (CET laiku)
  • Pranešėjai: Kyriaki (Kiki) Messiou, Sautamptono universiteto pedagogikos profesorė | Mel Ainscow, Mančesterio universiteto pedagogikos profesorius emeritas

Šiame internetiniame seminare bus pristatytos trejus metus (2017–2020 m.) vykdyto tyrimo išvados. Atliekant tyrimą buvo taikomas naujoviškas įtraukiojo tyrimo metodas, kai vaikai tampa tyrėjais ir bendradarbiauja su savo mokytojais, kurdami pamokas visiems mokiniams.

Daugiau informacijos ir nuoroda prisijungti


Įtraukiųjų sistemų požymiai mokyklose ir aplink jas

  • Lapkričio 20 d., penktadienį, 16.00 val. (CET laiku)
  • Pranešėjai: Erna Nairz-Wirth, Vienos ekonomikos ir verslo universiteto docentė ir pedagogikos mokslų grupės vadovė | Martin Karlberg, Švietimo ir edukologijos katedros vyresnysis dėstytojas | Dr. Per Kornhall, nepriklausomas autorius, dėstytojas ir konsultantas mokyklų plėtros ir švietimo srityse

Šiame internetiniame seminare bus aptariami integracinių sistemų požymiai mokyklose ir aplink jas, kurie buvo naudojami savęs vertinimo priemonei kurti Europos šalių priemonių rinkinyje mokykloms. Taip pat bus aptarta, kuo šie rodikliai gali būti naudingi mokykloms, administratoriams ar mokytojų rengėjams.

Daugiau informacijos ir nuoroda prisijungti