„inSTEAM“: įtraukių STEAM pamokų apie aplinkosaugą rinkinys

„inSTEAM“ komanda surinko įtraukių mokymosi scenarijų, kuriuos kviečia išbandyti tyrinėjimui pritaikytų mokymosi erdvių formatu „Go-Lab“ ekosistemoje. Tyrinėjimui pritaikytos mokymosi erdvės yra skirtos trims plačioms temoms: klimato kaitai, atsinaujinančiųjų išteklių energijai ir vandentvarkai.

Kiekvieną tyrinėjimui pritaikytą mokymosi erdvę galima naudoti po vieną. Erdves taip pat galima derinti tarpusavyje, įgyvendinant didesnį, konkrečią temą gvildenantį projektą. Tokiu atveju mokymosi erdves, kur taikoma gamtos mokslų įtraukaus poveikio prieiga, vėliau galima pakeisti socioekonominį, atviros mokyklos ir (arba) kultūrinį pjūvį išryškinančiomis mokymosi erdvėmis. Šiose mokymo(si) pamokose taikomi universalaus mokymosi dizaino principai.

  • Amžiaus grupės: 6–18 m.
  • Mokymo dalykai: aplinkosauginis ugdymas
  • Paskelbė: „inSTEAM“
  • Metai: 2020 m.
  • Leidinio kalbos: anglų
  • Peržiūrėti internetu