Patariamoji pedagoginė „Teacher Academy“ taryba

Patariamoji pedagoginė „Teacher Academy“ taryba yra atsakinga už „Teacher Academy“ internetinių kursų programą. Kiekvienais metais ši taryba apibrėžia, kokie kursai bus siūlomi „Teacher Academy“, ir remia kursų kūrimą, padėdama užtikrinti kokybę ir teikdama rekomendacijas dėl e. mokymosi praktikos, mokymo modelio ir naujausių mokymo metodų. Tarybos nariai tvirtina kursų planus, kuriuose apibrėžiami pagrindiniai kiekvienų kursų parametrai, ir teikia informacijos apie tai, kokią medžiagą reiktų parinkti kiekvieniems kursams.

Pedagoginė patariamoji taryba sudaryta iš e. mokymosi ir mokytojų profesinio rengimo sričių ekspertų. Tarybos narius kiekvienais metais skiria Europos Komisija, vadovaudamasi švietimo ministerijų ir „European Schoolnet“ siūlymais. Tarybai taip pat priklauso „eTwinning “ pedagoginės patariamosios grupės vadovas ir Europos Komisijos atstovai.

Luisas Fernandesas yra Mokytojų rengimo centro direktorius, kurio aistra – švietimas ir technologijos. Dirbdamas mokytoju (1991 m.), mokyklos direktoriumi (1997–2019 m.) ir Mokytojų rengimo centro direktorimi (nuo 2019 m.), Luisas vadovavo keliems projektams, apimantiems mokiniams bei mokytojams skirtų naujovių ir IRT taikymą mokyklose. Šie projektai pelnė vietinius ir tarptautinius apdovanojimus, įskaitant oficialų „Microsoft“ pripažinimą, suteiktą „Freixo School Cluster“ kaip naujoviškai mokyklai (2012–2016 m.). Luisas yra kvalifikuotas mokytojas ir turi du magistro laipsnius: mokymo programų kūrimo ir mokyklų administravimo. Be to, jis yra atestuotas mokytojų rengėjas, kuris reguliariai skaito pranešimus konferencijose ir seminaruose. Luisas taip pat dalyvauja keliose patariamosiose tarybose ir darbo grupėse, kuriose daugiausia dėmesio skiriama technologijų naudojimui švietime.

Anne Gilleran dirba „eTwinning“ centrinės pagalbos tarnybos vyresniąja patarėja ir pedagogine vadove. Ji taip pat vadovauja „eTwinning“ pedagoginei patariamajai grupei ir yra atsakinga už centralizuotą „eTwinning“ profesinio tobulinimosi veiklą. Anne yra sukaupusi didelę darbo su Europos švietimo projektais, ypač skirtais mokytojų profesiniam tobulinimuisi ir mokymui, patirtį. Anksčiau ji dirbo mokyklos direktore Airijoje.

Daniella Tasic Hansen – e. mokymosi pedagogikos konsultantė ir Danijos nacionalinio e. mokymosi žinių centro „eVidenCenter“ projektų vadovė. Ji kelerius metus dirbo pedagoge ir pedagogine konsultante IT ir švietimo srityse, prisidėdama prie įvairių projektų, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama būsimam IT mokytojų ugdymui, pedagogikai ir didaktikai. Viena iš jos veiklos sričių yra internetinis mokymasis ir internetinių mokymosi kursų kokybės užtikrinimas. Be to, ji gilinasi į skaitmeninį raštingumą, e. mokymosi didaktiką bei pedagogiką ir mokymąsi žaidžiant.

Diana Laurillard yra mokymosi panaudojant skaitmenines technologijas profesorė Žinių laboratorijoje prie UCL pedagoginio instituto. Ji vadovauja mokslinių tyrimų projektams, skirtiems „Learning Designer“ priemonių rinkiniui kurti ir internetinei mokytojų bei dėstytojų bendruomenei stiprinti, taip pat dirba su adaptyviosiomis programinės įrangos priemonėmis, skirtomis mokiniams, kurių gebėjimai skaičiuoti menki arba kuriems pasireiškia diskalkulija, bei masinių atvirų interneto kursų (MOOC) naudojimu profesiniam tobulėjimui. Šiuo metu ji taip pat yra viena iš pagrindinių tyrėjų Pasauliniame aukštojo mokslo centre (UCL-IOE), tyrimo partnerė Mokymosi mokslo tyrimų centre (prie Kvinslando ir Melburno universitetų), vadovaujanti „FutureLearn“ masinių atvirų interneto kursų (MOOC) „IRT pradinėje mokykloje – pakeisti vaikų mokymąsi visoje mokymo progamoje“ („Coursera“) ir Mišraus mokymosi „pagrindai“ pedagogė bei Mokymosi fondo ir „ Climate KIC Education“ tarybų narė. Anksčiau ji dirbo Švietimo ir įgūdžių departamento E. mokymosi strategijos skyriaus vadove, Atvirojo universiteto provicekanclere mokymosi technologijoms ir mokymui, dalyvavo Harvardo universiteto IT išvažiuojamajame komitete, Karališkosios draugijos darbo grupėje „Šviečiamoji neurologija“, dirbo Mokymosi technologijų asociacijos pirmininke ir Belgijos Karališkosios flamandų akademijos vietoje gyvenančia mąstytoja. Naujausia jos knyga – „Teaching as a Design Science“ („Mokymas kaip projektavimo mokslas“) išėjo 2012 m. Ankstesnė jos knyga „Rethinking University Teaching“ („Universitetinio mokymo permąstymas)“, išleista 2002 m., yra viena iš dažniausiai cituojamų šioje srityje.

Madeleine Murray yra projekto „PDST technologijos švietime“ nacionalinė koordinatorė, kuri atsako už internetinius nuolatinio profesinio tobulinimosi IRT srityje kursus mokytojams. Madeleine taip pat yra atsakinga už NCTE E. mokymosi vadovo ir veiksmų plano parengimą. Be to, ji parengė daug įvairių mokytojams skirtų kursų, tokių kaip internetiniai kursai „Planšetinių kompiuterių naudojimas gerinant raštingumą ir mokėjimą skaičiuoti“, „Mokymosi starto linija“, ir „IRT ir e. portfeliai vertinimui“. Madeleine taip pat rūpinasi vaizdo įrašais, iliustruojančiais gerąją IRT naudojimo patirtį Airijos mokyklose. Ji yra baigusi filologiją Dublino Trejybės koledže bei turi pradinių klasių mokytojos išsilavinimą. Prieš pradėdama dirbti švietimo srityje Madeleine kelerius metus kūrė ir teikė IRT srities profesinio tobulėjimo paslaugas komercinio ir viešojo sektorių organizacijoms.

Diego Rojasas Ruizas yra baigęs filologijos specialybę bei turi kalbos ir literatūros didaktikos magistro laipsnį. Jis yra anglų kalbos mokytojas. Nuo 2007 m. Diego dirba „eTwinning“ Ispanijos nacionalinėje pagalbos tarnyboje, veikiančioje prie Ispanijos nacionalinio ugdymo technologijų ir mokytojų rengimo instituto. Jis taip pat koordinavo ir buvo atsakingas už tokių internetinių priemonių, kaip pirmiau minėti masiniai atviri interneto kursai (MOOC), turinį ir metodiką.

Danguolė Rutkauskienė – Lietuvos Kauno technologijos universiteto Multimedijų inžinerijos katedros (Informatikos fakulteto) docentė ir Baltijos edukacinių technologijų instituto (BETI) ekspertė. Ji taip pat yra Lietuvos Nacionalinės nuotolinio mokymo asociacijos steigėja, kuriai šiuo metu vadovauja. Danguolė yra EADTU (Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacijos) vykdomojo komiteto narė, INFOBALT ir kitų asociacijų narė. Ji dirbo daugelio nacionalinių ir tarptautinių projektų koordinatore bei partnere ir buvo įvairių nacionalinių seminarų ir konferencijų bei tarptautinių renginių organizatorė ir dalyvė. Danguolė yra 29 knygų ir monografijų bei 174 straipsnių e. mokymosi tema autorė ir bendraautorė. Ji ypatingai domisi e. mokymosi metodika, valdymu ir pažangių mokymosi technologijų pritaikymu universitetuose bei švietimo įstaigose. Šiuo metu ji ypač domisi masiniais atvirais interneto kursais (MOOC) ir aktyviai dalyvauja nacionalinio ir tarptautinio lygmens MOOC tyrimuose. Be to, ji inicijavo ir dalyvavo ruošiant ir pateikiant tris MOOC.