Mokymasis siekiant tvarumo, įtraukiant visą mokyklą: nuo ko pradėti

Pav. Elf-Moondance (Pixabay.com)

Tam, kad dideli Europos Sąjungos užmojai paversti Europą pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu iki 2050 m. išsipildytų, švietimo ir mokymo sektoriuje taip pat turi būti imamasi veiksmų. Prie mokymosi siekiant tvarumo veiksmingumo ypač prisideda visuotinis rūpinimasis tvarumu mokykloje. Šiame straipsnyje nagrinėjami naudingi ištekliai ir praktinės idėjos, padėsiančios į tvarumo misiją įtraukti visą mokyklą.

Įdiegti tvarumą mokykloje

Visuotinis rūpinimasis tvarumu reiškia, kad šio dalyko mokymasis apima visą įstaigą. Anot Europos Komisijos dokumento „Mokymasis siekiant aplinkos tvarumo įtraukiant visą mokyklą“, tokia prieiga gali padėti mokiniams išsiugdyti tvarią mąstyseną. Įdiegdamos tvarumą valdysenoje, mokymo(si) sandaroje ir teritorijos, patalpų valdyme, mokyklos gali stabiliai suteikti mokiniams galimybių gyvenimu įkūnyti tai, ko mokosi.

Whole School approach to learning for sustainability

Visą mokyklą apimantis rūpinimasis tvarumu. Šaltinis: UNESCO, 2016 m.

Keletas neseniai įvykusių „Erasmus+“ projektų rodo, kaip visuotinis įsitraukimas atrodo praktikoje. Projektų „Ecological, what else?“ ir „ECORoad“ dalyviai pagerino ekologinius standartus ir praktiką, ugdydami savo mokyklų kultūrą dirbtuvėmis, taip pat darbuotojų, mokinių mainais.

Tačiau sukurti erdvių ir galimybių mokytis siekiant tvarumo toli gražu nėra lengva užduotis. Norėdami pradėti pokyčius savo mokykloje, turite nepamiršti keleto esminių veiksnių, ypač:

  1. parengti įtraukų visą mokyklą apimantį planą, įtraukiant visus narius: mokinius, darbuotojus, tėvus ir suinteresuotuosius asmenis bendruomenėje,
  2. nubrėžti į ateitį orientuotą viziją, siekiant sustiprinti plano poveikį ir mokinių motyvaciją,
  3. perkelti dėmesį nuo aplinkosauginio švietimo prie mokymosi siekiant tvarumo, nes pastarasis mokinius laiko aktyviais ir įsitraukusiais pokyčio nešėjais.

Įtraukti mokinius į visuotinį rūpinimąsi tvarumu

Įgyvendinant visą mokyklą apimantį rūpinimąsi tvarumu, taip pat reikėtų kurti galimybių mokiniams įsitraukti į tikras gyvenimo situacijas. Maitinimas yra viena pagrindinių sričių, kur mokyklos gali veiksmingai pakeisti savo veikimo būdus ir įgyvendinti tvarius sprendimus visose grandyse.

Whole School approach to learning for sustainability

Visą mokyklą apimantis rūpinimasis tvarumu: maistas (Tilbury, 2019). Šaltinis: Supažindinamasis dokumentas: mokymasis siekiant aplinkos tvarumo įtraukiant visą mokyklą

Pavyzdžiui, kai mokiniai patys augina maistą mokyklos daržuose, mokyklos gali skatinti sąmoningumą atitinkamai pažymėdamos patiekalus valgyklos valgiaraštyje ir informuoti mokinius apie jų pasirinkimų poveikį gamtai. Norėdama visada siūlyti sezoninius produktus, mokyklos vadovybė gali bendradarbiauti su tiekėjais ir valgyklos darbuotojais, kad gautų maistą iš vietos augintojų, gamintojų, taip drauge sumažindami anglies dioksido pėdsaką.

Likučius galima perskirstyti stokojantiems, padedant vietinėms labdaros organizacijoms. Mokytojai gali išryškinti su maistu susijusias tvarumo problemas ugdymo programoje, o mokiniai gali aptarti problemą namie. Galiausiai galima įtraukti vietos nevyriausybines organizacijas ir kartu pradėti aplinkos požiūriu tvarius projektus, pavyzdžiui, įrengti bičių viešbutį vietos bičių populiacijai palaikyti.

Keletas idėjų, kaip integruoti tvarumą klasėje

Toliau pateikiame keletą naudingų išteklių su praktiniais patarimais ir priemonėmis, kaip mokyti tvarumo.

Mokytojai gali pasinaudoti šių darbui klasėje skirtų projektų, susijusių su klimato krize, planais ir patarimais, kaip mokyti apie klimato kaitą ir tvarumą klasėje.

Straipsnyje „Ateities kūrėjai – siekime tvarumo drauge“ profesorė Maija Aksela (Helsinkio universitetas) aptaria keletą sėkmingų veiklų, skirtų įgalinti jaunimą sudėtingų aplinkosaugos iššūkių akivaizdoje.

Dr. Pramodas Kumar Sharma pabrėžia, kad turėtume telktis į veiksmą, o ne sąmoningumo didinimą, ir aiškina, kaip tai padaryti „Eco-Schools“ programa. Šiame internetiniame seminare apie aplinkosauginį raštingumą jis taip pat pateikia planą, kaip vertinti mokinių pažangą, ir naudingų priemonių paversti mokymosi veiklas veiksmingesnėmis.

Daugiau pavyzdžių, kaip mokytojai ir mokyklos imasi tvarumo, galima rasti šiame straipsnyje apie ekologiškai tvarias mokyklas šviesesnei ateičiai.