Kaip pasirinkti užsienyje organizuojamus mokytojų mokymo kursus

Image: Shutterstock/ wavebreak media

Populiariausia mokytojų ir kitų mokyklų darbuotojų mobilumo priemonė pagal 1 pagrindinį veiksmą – dalyvauti profesinio tobulinimosi kursuose. Šioje mokymo priemonėje jūs rasite naudingų patarimų, kaip pasirinkti jums ar jūsų mokyklos darbuotojams įdomius ir svarbius kursus.

Mokymo priemonę papildo šešiomis kalbomis išleistas leidinys „Erasmus+“ – praktinės rekomendacijos mokyklų vadovams“.

1. Daugiau sužinokite apie jus dominančių kursų turinį, vietą ir trukmę

Ką iš tiesų apima kursai? Aiškus kursų turinio, tikslų, tikslinių grupių ir trukmės aprašymas renkantis kursus yra ypatingai svarbūs. Taip pat labai atidžiai patikrinkite mokymo kainą ir tai, kas į ją įtraukta (pvz., maitinimas, apgyvendinimas ir (arba) socialinė programa).

Įsitikinkite, kad kursai atitinka tinkamumo taisykles, aprašytas Programos „Erasmus+“ vadove, kurios taikomos dalyvaujančioms organizacijoms, kursų vietai ir trukmei (žr. Tinkamumo kriterijai).

2. Europos vystymosi planą atitinkanti naujoviška didaktika

Nepamirškite profesinio tobulėjimo! Pasirinkite kursus, kurie padės dalyviams ugdyti naujoviškus ir praktinius profesinius įgūdžius. Pasirinkti kursai privalo atitikti Europos vystymosi plane nustatytus mokyklų tikslus ir jame nurodytus profesinio tobulėjimo poreikius.

Rinkdamiesi kursus, taip pat atsižvelkite į šiuos aspektus:

 • pusiausvyrą tarp teorijos ir praktikos (praktines užduotis);
 • įvairius metodus, pasitelkiamus sudominti kursų dalyvius;
 • lankstumą, t. y. galimybę prireikus atsižvelgti į dalyvių poreikius (pvz., kompetencijos lygį, specialius dominančius dalykus);
 • tinkamą IRT naudojimą kursų metu; ir
 • kursų dėstytojo (ų) patirtį.

Taip pat sužinokite, ar mokymas apima užduotis prieš prasidedant kursams ir jiems pasibaigus – tai gali pratęsti mokymosi trukmę, taigi iš kursų gausite dar daugiau naudos.

3. Europos matmuo – tai pridėtinė europinių kursų vertė

Kuo geriau pasinaudokite Europos patirtimi! Europos kursai – tai puiki galimybė mokytojams susipažinti ir užmegzti ryšius su kolegomis iš skirtingų šalių. Paprastai tariant, kuo daugiau skirtingų šalių atstovų dalyvauja kursuose, tuo turtingesnė jų patirtis. Geruose kursuose jų dalyviai raginami dalytis ir keistis patirtimi, o tai padeda geriau suprasti švietimą visoje Europoje. Tai taip pat reiškia, kad mokyklos neturėtų siųsti didelių grupių į vienus kursus. Paklauskite kursų teikėjo, ar mokymuose dalyvaus asmenys iš kitų šalių ir kaip organizuojamas dalijimasis patirtimi.

4. Galimybėms mokytojams bendradarbiauti ir „eTwinning“.

Ar jūs jau žinote apie „eTwinning“, o gal norėtumėte daugiau apie tai sužinoti? Kiekvieni Europos kursai taip pat yra ir seminaras ryšiams užmegzti, kurio metu dalyviai gali pradėti kurti kitus europinius projektus. „eTwinning“ – tai puikus būdas mokytojams iš skirtingų šalių kartu dirbti bendruose projektuose. „eTwinning“ mokytojams ir mokykloms atveria galimybes megzti naujus ryšius, bendrauti tarpusavyje bei dalyvauti mokymo renginiuose ir bendradarbiavimo projektuose kursams pasibaigus. Patikrinkite, kaip kursų programoje atsižvelgiama į „eTwinning“ ir tarpusavio mainus.

5. Nepamirškite kursų baigimo pažymėjimo!

Kaip bus patvirtintos naujos jūsų įgytos žinios? Karjeros požiūriu dalyviams naudinga gauti tinkamus kursų baigimo pažymėjimus. Kursų teikėjas turėtų išduoti pažymėjimą apie lankytus kursus. Taip pat raginama naudoti Mobilumo Europasą – dėl Mobilumo Europaso lankytojai turėtų kreiptis į savo šalies Nacionalinis Europass centras, o po to šį dokumentą turėtų užpildyti kursų organizatoriai.

6. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus punktas

Dalykai, kuriuos taip pat gali būti svarbu žinoti.

 • Ar prireikus atsižvelgiama į specialiuosius poreikius (pvz., ribotą judumą)?
 • Ar kursų vieta ir turima įranga dera su žadėtu kursų turiniu?
 • Kaip apie kursus atsiliepia ankstesni dalyviai?
 • Ar teikti prašymus dalyvauti kursuose lengva ir paprasta?
 • Ar dalyviams siūloma kokia nors socialinė arba kultūrinė programa?
 • Ar įmanoma atšaukti arba atidėti dalyvavimą kursuose?
 • Kokiomis atšaukimo nuostatomis vadovaujasi rengėjai?

Norite susirasti kursus? Atvertkite „Erasmus+“ kursų katalogą!