3. Parama moksleiviams

3.6. Išplėstinis ir užklasinis mokymasis

Užklasinė ir su mokykla nesusijusi šviečiamoji veikla gali arba turėti stiprų akademinį komponentą, arba turėti labiau neformalų požiūrį į mokymąsi bei ugdymą. Ši veikla, jei ji sutaikoma ir suderinama su švietimo tikslais, gali suteikti papildomų galimybių jaunuoliams „suspindėti“, taip pat gali sustiprinti moksleivių motyvaciją ir priklausymo mokyklai jausmą, ko kitomis aplinkybėmis jie galbūt negalėtų padaryti. Užklasinė ir su mokykla nesusijusi veikla turėtų būti organizuojama taip, kad papildytų mokymo programos turinį ir kuo labiau paskatintų moksleivių dalyvavimą ir socialinę įtrauktį. Ši veikla gali būti organizuojama bendradarbiaujant su tėvais, vietos organizacijomis, tarnybomis ir NVO, taip pat įtraukiant savanorius iš bendruomenės.

Rodyti daugiau

Ištekliai ( Naršyti po visus išteklius )

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu išteklių puslapių turinys prieinamas tik anglų kalba.

INCLUD-ED ŠEIMOS ŠVIETIMAS

Šeimos švietimas – viena iš sėkmingų mokymo iniciatyvų, nustatytų įgyvendinant mokslinių tyrimų projektą „INCLUD-ED. Europos įtraukties ir socialinės sanglaudos švietimo srityje strategijos“ (Europos Komisija, 6-oji bendroji programa, 2006–2011 m.).

Sritys: 3. Parama moksleiviams; 4. Tėvų įtraukimas; 5. Suinteresuotųjų subjektų įtraukimas

Posričiai: 3.6. Išplėstinis ir užklasinis mokymasis; 4.4. Šeimų mokymasis; 5.4. Partnerystė. Bendruomeninės organizacijos ir pilietinė visuomenė

Kalba: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Šalis: Airija; Albanija; Austrija; Belgija; Bulgarija; Danija; Estija; Graikija; Islandija; Ispanija; Italija; Jungtinė Karalystė; Kipras; Kroatija; Latvija; Lenkija; Lietuva; Liuksemburgas; Malta; Norvegija; Olandija; Portugalija; Prancūzija; Rumunija; Serbija; Slovakija; Slovėnija; Suomija; Turkija; Vengrija; Vokietija; Čekijos Respublika; Šiaurės Makedonija; Švedija

Pereinamųjų metų programa. Įvairiapusė mokymosi patirtis

Keletas Airijos mokyklų taiko pereinamųjų metų programą – šia programa mokiniams (kuriems yra maždaug 15 metų) suteikiama galimybė įgyti įvairiapusės mokymosi patirties siekiant didesnės jų brandos. Programa gali būti išklausoma užbaigus žemesniųjų klasių mokiniams skirtą mokymo (pagrindinio ugdymo) ciklą, prieš tęsiant mokymąsi ir (arba) pradedant profesinį rengimą. Taip mokiniams suteikiama galimybė lengviau pereiti iš labai struktūruotos aplinkos, kurioje jie baigė žemesniųjų klasių mokiniams skirtą mokymo ciklą, į aplinką, kurioje jiems tenka didesnė mokymosi ir sprendimų priėmimo atsakomybė.

Sritys: 3. Parama moksleiviams; 5. Suinteresuotųjų subjektų įtraukimas

Posričiai: 3.3. Profesinis orientavimas ir parama; 3.6. Išplėstinis ir užklasinis mokymasis; 5.3. Partnerystė. Darbdaviai ir verslo įmonės; 5.4. Partnerystė. Bendruomeninės organizacijos ir pilietinė visuomenė

Kalba: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Šalis: Airija

PROGRAMA „TRANSFER“. BENDRAAMŽIŲ PAGALBA PEREINANT IŠ PRADINIO UGDYMO Į VIDURINIO UGDYMO ETAPĄ

Paprastai Airijoje mokiniai iš pradinio ugdymo į popradinio ugdymo etapą pereina būdami dvylikos metų amžiaus. Tada jie pradeda žemesniųjų klasių mokiniams skirtą pagrindinio ugdymo ciklą. Padedant mokiniams pereiti iš pradinio ugdymo į sekantį ugdymo etapą labai svarbu užtikrinti, kad į mokymo programą būtų įtraukta veiksminga orientavimo arba konsultavimo veikla. Mokyklose dirba specialiai paskirti orientavimo specialistai, taip pat daugelyje mokyklų visiems pradinės mokyklos mokiniams yra teikiama bendraamžių (bičiulių) pagalba, kad jiems būtų lengviau pereiti į kitą ugdymo etapą. Pavyzdžiui, pagal Mokyklos baigimo programą parengta priemonių, kad būtų lengviau pereiti iš vieno ugdymo etapo į kitą: buriami namų darbų klubai, rengiamos įvadinės dienos, supažindinimo dienos ir pan. Šv. Aidano bendruomenės mokykla turi metinį planą, pagal kurį atrenkami, mokomi ir rengiami (popradinio ugdymo) bendraamžiai tarpininkai, kurie ruošia pradinės mokyklos paskutinės klasės mokinius perėjimui į kitą ugdymo etapą, – atliekami pratimai, vyksta pokalbiai ir žaidimai.

Sritis: 3. Parama moksleiviams

Posričiai: 3.3. Profesinis orientavimas ir parama; 3.6. Išplėstinis ir užklasinis mokymasis

Kalba: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Šalis: Airija

PUSRYČIŲ (RYTINIAI) KLUBAI

Siekiant didinti socialinę įtrauktį ir lygybę, Airijos mokyklose įgyvendinama įvairių iniciatyvų, tarp kurių – pusryčių klubai, pietų klubai, šachmatų klubai ir namų darbų klubai. Mokyklose akcentuojama nauda, kuri gaunama mokykloje prieš pamokas organizuojant pusryčius, – pvz., gerėja pamokų lankomumas ir mažėja mokyklos nebaigimo mastas, gerėja punktualumas ir bendravimas su suaugusiaisiais, nes mokiniai gali smagiai leisti laiką, be to, kartu gerėja jų socialiniai įgūdžiai, patenkinami mitybos poreikiai ir kuriami teigiami mokyklos bei šeimos ryšiai.

Sritis: 3. Parama moksleiviams

Posričiai: 3.3. Profesinis orientavimas ir parama; 3.6. Išplėstinis ir užklasinis mokymasis; 3.11. Tikslinė parama. Nepalanki socialinė ir ekonominė aplinka

Kalba: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Šalis: Airija