2. Mokytojai

2.1. Mokytojų įgūdžiai ir gebėjimai

Mokytojo vaidmuo tampa vis platesnis, iš jo reikalaujama vis daugiau.  Tikimasi, kad mokytojai taikys įvairiausius metodus, priemones bei požiūrius ir gebės pritaikyti juos prie moksleivių poreikių. Jie taip pat turi turėti įgūdžių ir gebėjimų, būtinų siekiant sukurti palankią atmosferą klasėje, ir bendradarbiauti su kitais suinteresuotaisiais subjektais tiek mokyklos viduje, tiek už jos ribų, kad galėtų moksleiviams pagelbėti laiku.

Rodyti daugiau

Ištekliai ( Naršyti po visus išteklius )

Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu išteklių puslapių turinys prieinamas tik anglų kalba.

Journey to 21st century Education - This is how the most innovative schools in the world

With the intention of documenting the most innovative learning techniques and of making the methodologies easy to apply in any school, the Spanish psychologist and researcher Alfredo Hernando travelled over a period of nine months through countries in five continents. The book’s aim is to be a practical guide and, as an answer to the common question: “What can I do in my school?”, it proposes 80 specific actions.

Sritis: 2. Mokytojai

Posritis: 2.1. Mokytojų įgūdžiai ir gebėjimai

Kalba: EN

Šalis: Europa

Įtraukių mokyklos ir mokyklos aplinkos sistemų kūrimo struktūriniai rodikliai

Šiuo mokyklų ir mokyklų aplinkos sistemų įtraukumo struktūrinių rodiklių rinkiniu gali naudotis mokyklų vadovai, mokytojai, tėvai ar kiti mokyklų partneriai, norėdami įvertinti savo mokyklos įtraukumą. Rodikliai pateikiami teiginių forma ir į juos reikia atsakyti „taip“ arba „ne“; pagal šiuos atsakymus mokyklos bendruomenės nariai gali įvertinti save įvairiose susijusiose srityse. Įtrauktimi mokyklose laikoma palanki ir kokybiška mokymosi aplinka, kai mokyklose ir klasėse vyrauja draugiška ir globėjiška atmosfera. Įtraukties siekiama vykdant diskriminacijos prevenciją, visapusiškai atsižvelgiant į besimokančių asmenų poreikius (emocinius, fizinius, kognityvinius ir socialinius), taip pat atpažįstant besimokančiųjų gabumus ir girdint jų išreiškiamą nuomonę.

Rodikliai apima šias pagrindines sritis:

  1. visos mokyklos požiūris į įtraukių sistemų kūrimą;
  2. mokytojų ir mokyklos iniciatyvumo lygis;
  3. politikos ir praktikos sistemų integravimo skatinimas;
  4. daugiadalykis dėmesys sveikatos priežiūrai ir gerovei;
  5. tėvų dalyvavimo ir šeimos paramos skatinimas;
  6. itin pažeidžiamų asmenų ir grupių poreikių tenkinimas.

Rodikliai pasirinkti vadovaujantis pagrindiniais ES Tarybos ir Europos Komisijos politikos dokumentais ir naujausiais tarptautiniais duomenimis, susijusiais su įtraukiu švietimu.

Ši priemonė įtraukta į platesnio pobūdžio ataskaitą dėl struktūrinių rodiklių, taikomų įtraukioms mokyklų ir mokyklų aplinkos sistemoms, kurioje pateikiamas kiekvieno rodiklio pagrindimas ir paaiškinimas.

Autoriai:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Sritys: 1. Mokyklų valdymas; 2. Mokytojai; 3. Parama moksleiviams; 4. Tėvų įtraukimas; 5. Suinteresuotųjų subjektų įtraukimas

Posričiai: 1.1. Mokyklos kultūra ir atmosfera mokykloje; 1.3. Mokyklų valdymas; 2.1. Mokytojų įgūdžiai ir gebėjimai; 2.2. Mokytojai ir jų santykiai su moksleiviais ir tėvais; 3.1. Moksleivių gerovė; 3.2. Moksleivių dalyvavimas mokyklos gyvenime; 3.7. Rizikos grupei priklausančių moksleivių stebėsena; 3.9. Tikslinė parama. Migrantai ir romų tautybės vaikai; 3.10. Tikslinė parama. Specialieji ugdymosi poreikiai ir mokymosi sunkumai; 3.11. Tikslinė parama. Nepalanki socialinė ir ekonominė aplinka; 5.1. Skirtingų sričių specialistų darbo grupės; 5.2. Suinteresuotųjų subjektų tinklai

Kalba: BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV

Šalis: Europa