Įsivertinimo priemonė dėl įtraukties mokyklose ir jų aplinkoje

Sveikiname pradėjus naudotis Europos priemonių rinkiniu mokykloms! Sukūrėme įsivertinimo priemonę, kuri jums padės apmąstyti savo mokykloje vykdomą įtraukties politiką ir praktiką ir pateiks pasiūlymų dėl tolesnio tobulėjimo.

Įsivertinimas apima septynias sritis. Kiekvienoje iš jų pateikti keli klausimai ir nustatyti keli rodikliai. Remiantis jūsų atsakymais, jums bus pateikta individuali ataskaita. Joje bus nurodytos sritys, kuriose jūsų mokykla, atrodo, jau sėkmingai dirba vykdydama mokyklos nebaigimo prevenciją ir skatindama įtrauktį, ir kitos sritys, kuriose reikėtų toliau tobulėti.

Klausimai parengti remiantis NESET (Socialinių švietimo ir mokymo aspektų ekspertų tinklo) analitine ataskaita Struktūriniai rodikliai įtraukioms sistemoms mokyklose ir jų aplinkoje, daugiau dėmesio skiriant mokyklos nebaigimo prevencijai. Kartu su jūsų įsivertinimo rezultatais bus pateikti siūlomi Europos priemonių rinkinio mokykloms, ištekliai ir nuorodos į atitinkamus NESET ataskaitos skyrius.

Šią priemonę parengėme pradinėms, pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms. Ja gali naudotis ir tie, kurie dirba ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros srityje, tačiau kai kurie klausimai gali būti neaktualūs, todėl ir kai kurie rezultatai gali būti ne tokie naudingi.

Kaip pradėti įsivertinimą

Pradėdami įsivertinimą atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  • kad galėtumėte naudotis įsivertinimo priemone, turite prisijungti prie savo paskyros. Jei jos neturite, galite ją susikurti paspaudę mygtuką „Registruotis“ šio tinklalapio viršuje;
  • naudojantis šio tinklalapio viršuje esančiu išskleidžiamuoju meniu galima pakeisti šio tinklalapio ir klausimyno kalbą;
  • šia priemone galite naudotis tiek kartų, kiek norite. Taip pat galite išsaugoti nebaigtą pildyti klausimyną ir toliau jį pildyti bei pateikti vėliau;
  • kad gautumėte vertinimo ataskaitą, turite atsakyti į visus klausimus. Neturėtumėte užtrukti daugiau nei 30 minučių.

Apie privatumą

Atsakymų į klausimus duomenys yra laikomi saugiai. Jūsų vardas ir organizacija bus nurodyti tik individualioje ataskaitoje, šie duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims. Duomenys (jūsų atsakymai) renkami siekiant parengti individualią ataskaitą, kad galėtumėte palyginti savo atsakymus su vidutiniais kitų šios įsivertinimo priemonės naudotojų atsakymais. Jie taip pat naudojami a) tobulinant įsivertinimo priemonę ir b) padedant susidaryti bendrą įtraukaus švietimo plėtros visoje ES padėties vaizdą (pvz., apžvelgiant vidutinius atsakymus per tam tikrą laiką).

Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų duomenis, žr. mūsų privatumo politiką.

Pradėti įsivertinimą