Bendrojo pobūdžio informacija

Europos šalių priemonių mokykloms rinkinyje siūloma konkrečių idėjų, kaip, siekiant sudaryti galimybę visiems vaikams ir jaunuoliams sėkmingai mokytis, būtų galima pagerinti bendradarbiavimą ir mokykloje, ir tarp mokyklų, ir už mokyklos ribų. Mokyklų vadovai, mokytojai, tėvai ir kiti su įvairiais mokyklos gyvenimo aspektais susiję asmenys šiame priemonių rinkinyje ras naudingos informacijos, priemonių pavyzdžių ir medžiagos šaltinių, kurie galėtų juos įkvėpti imtis veiksmų užtikrinant veiksmingą ir kokybišką ankstyvąjį ir mokyklinį ugdymą. Šio priemonių rinkinio tikslas – paremti mokyklose dirbančių specialistų ir politikos formuotojų geriausios praktikos ir patirties mainus ir sklaidą.

Todėl maloniai kviečiame naršyti, komentuoti, dalintis šaltiniais ir siųsti mums iniciatyvų bei projektų, kurie galėtų būti naudingi kitiems, pavyzdžius.

Nurodymai, kaip naudotis Europos šalių priemonių mokykloms rinkiniu

Į šį priemonių rinkinį įtraukti šaltiniai sugrupuoti į penkias tarpusavyje susijusias temines sritis:

                   

1. Mokyklų valdymas

2. Mokytojai

3. Parama moksleiviams

4. Tėvų įtraukimas

5. Suinteresuotųjų subjektų įtraukimas

Šios penkios teminės sritys padalytos į keletą potemių, kuriose pateikiami konkrečių mokyklos lygmens veiksmų pavyzdžiai. Kiekvienoje potemėje rasite:

  • glaustą paaiškinimą, kodėl šis aspektas yra svarbus užtikrinant sėkmingą moksleivių mokymąsi ir užkertant kelią mokyklos nebaigimui, taip pat tyrimais pagrįstų įrodymų, mokyklos lygmens intervencinių priemonių pavyzdžių ir papildomų nuorodų; ir
  • įvairių šaltinių, pradedant moksliniais tyrimais, projektų ataskaitomis ir baigiant konkrečiais gerosios praktikos pavyzdžiais, kuriais iliustruojama, kaip priemonė buvo sėkmingai įgyvendinta (jei įmanoma, nurodant kontaktinę informaciją). 

Visi šaltiniai susieti su viena ar keliomis potemėmis – juos rasti galima arba laisvai naršant, arba ieškant pagal raktinius žodžius ir filtrus. Kviečiame lyginti, komentuoti ir siūlyti naujų pavyzdžių ar šaltinių, kurie galėtų papildyti šį priemonių rinkinį – mūsų redakcinė kolegija į visa tai atsižvelgs.

Malonaus skaitymo!