„IndY“ (individualizuotas mokymasis mokymo centre „Ybbs“)

2015–2016 mokslo metais mokymo centras „Ybbs“ (šį centrą sudaro trys profesinio vidurinio ugdymo mokyklos) pristatė koncepciją „IndY“, pagal kurią 20 proc. mokymo laiko turi būti skiriama individualizuotam mokymuisi. Įgyvendinant „IndY“ siekiama pagilinti mokinių žinias, padidinti motyvaciją, atsakomybę už save, savivaldą, bendradarbiavimo įgūdžius, emocinį intelektą ir patobulinti mokymosi metodus.

Kad tai būtų įmanoma, pirmosios šešios kiekvienos savaitės pamokos sutrumpinamos 10 minučių (jos trunka po 40, o ne 50 minučių). Šios 240 minučių skiriamos individualizuotam mokymuisi. Tai reiškia, kad kiekvieną pirmadienį, antradienį ir trečiadienį mokiniams skiriama 80 minučių (dvi pamokos) ir jie gali pasirinkti, kokio dalyko ir su kuriuo mokytoju nori mokytis, taip pat ar jie nori mokytis vieni, ar su bendraklasiais. Be to, taip atsiranda galimybė mokytis kartu su kitų klasių mokiniais.
Individualizuotas mokymas grindžiamas 4 dalykais: klausinėjimo kultūra, mokinių atsakomybe už save, mokinių savimotyvacija ir mokinių metodiniais gebėjimais. Be to, kiekvienam mokiniui paskiriamas konsultantas, t. y. vienas iš dviejų klasės mokytojų. Kartą per mėnesį kiekvienas mokinys su savo konsultantu aptaria padarytą pažangą.
Administravimo tikslais vadinamoji „IndYLog“ programa pradėta taikyti 2016–2017 mokslo metais. Ši internetinė priemonė suteikia galimybę peržiūrėti informaciją apie visas „IndY“ pamokas (t. y. jų laiką, klasę, mokytoją, dalyką) ir apie lankomumą, nes į norimus kitos savaitės kursus mokiniai turi registruotis internete.
Kalbant apie suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, „IndY“ įkvėpimo semiasi iš mokyklos „Evangelische Schule Berlin Zentrum“, kuri priklauso tinklui „Schulen der Zukunft“ (liet. „Ateities mokyklos“). Be to, „IndY“ mokslinę stebėseną vykdo Linco „Johannes Kepler“ universiteto Švietimo mokykla ir už šią stebėseną yra atsakingas prof. dr. Herbertas Altrichteris. 2016–2017 mokslo metais mokykla gavo „Starke Schulen“ apdovanojimą pagal VERITAS leidyklos inicijuotą „Initiative für starke Schulen“.

 

Tipas
Praktika (direct evidence)
Šalis
Austrija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Privatus finansavimas; Valstybės lėšos