Programa „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ („Jugendcoaching“)

Pagal programą „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ 14 metų ir vyresniems jaunuoliams teikiamos orientavimo paslaugos. Pagrindines programos tikslines grupes sudaro 9 klasės mokiniai, nesimokantys ir nedirbantys (angl. NEET) jaunuoliai iki 19 metų ir specialių ugdymosi poreikių turintys jaunuoliai iki 24 metų. Programos tikslas – sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir padėti mokiniams pasirinkti karjeros ir (arba) mokymosi ateityje kryptį. Dalyvavimas programoje „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ nemokamas, dalyvaujama savanoriškai.

Profesionalūs ugdymo vadovai (t. y. socialiniai darbuotojai arba psichologai), laikydamiesi konfidencialumo principo, individualiai teikia informaciją ir patarimus. Pirmiausia vyksta neoficiali pirminė konsultacija su ugdymo vadovu – jis suteikia informaciją ir pateikia patarimų. Jei reikalinga papildoma pagalba, su jaunuoliais dirbama ilgesnį laiką (iki 30 valandų per metus) – jiems teikiamos profesinio orientavimo paslaugos ir padedama susirasti pameistrystės ar profesinio mokymo vietą. Be to, pagal programą „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ atliekama stipriųjų ir silpnųjų savybių analizė ir parengiamas individualus planas, kuriame nurodomi tikslai ir pagalbos priemonės. Prireikus, jaunuolių ugdymo vadovai paprašo ir tėvų pagalbos.
2012 m. programa „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ pirmą kartą kaip bandomasis projektas įgyvendinta dviejose Austrijos provincijose – Vienos ir Štirijos. 2013 m. šią programą, glaudžiai bendradarbiaudama su Švietimo ministerija, Socialinių reikalų ministerijos vardu visoje šalyje įgyvendino Sozialministeriumservice (Federalinės socialinių reikalų ministerijos tarnyba). Programą „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ finansuoja Sozialministeriumservice, taip pat jai skiriama Europos socialinio fondo finansinė parama. Programa įgyvendinama per Sozialministeriumservice išorės partnerius (2018 m. partnerių sąrašas pateikiamas čia). Šie partneriai glaudžiai bendradarbiauja su mokyklomis. Siekdami nustatyti, kuriems mokiniams rekomenduojama dalyvauti programoje „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“, mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai naudojasi šiuo kontroliniu sąrašu.
Vienos pažangiųjų tyrimų institutas atliko programos „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ vertinimą. Vertinimo ataskaitoje nurodyta, kad 2012 m. sprendimas įdiegti jaunimo konsultuojamąjį ugdymą buvo žingsnis teisinga linkme: 93,3 proc. dalyvių užbaigė programos „Jaunimo konsultuojamasis ugdymas“ procesą. 68 proc. šių absolventų nusistatė konkrečius karjeros planus, 33 proc. įgijo motyvacijos, o 31 proc. susidarė geresnę nuomonę apie save (visų pirma tai aktualu migrantų kilmės vaikams). (Daugiau informacijos pateikiama: Steiner, Mario/Pessl, Gabriele/Wagner, Elfriede/Karaszek, Johannes (2013): Evaluierung „Jugendcoaching“ –

Tipas
Praktika (direct evidence)
Šalis
Austrija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos