Socializacija siekiant mokyklose užkirsti kelią smurtui dėl lyties

Švietimo suinteresuotieji subjektai, įsipareigoję siekti tikslo „sugyventi“, daugumoje Ispanijos besimokančių bendruomenių įsteigė komitetus. Šių komitetų nariai – mokytojai, šeimos nariai ir mokiniai. Komitetai sudaryti kasdieniams konfliktams mokykloje nustatyti. Komitetui nusprendus, kokioje srityje bus imamasi veiksmų, pradedamas dalyvavimu grindžiamas svarstymo procesas, kuriame dalyvauja visa mokymosi bendruomenė.

Tikslas – nustatyti naujas visoje mokykloje taikytinas taisykles. Jos nustatomos visai bendruomenei pasiekus bendrą sutarimą ir jai pritarus. Visi besimokančios bendruomenės nariai raginami dalyvauti plataus masto procese, kuriam vykstant svarstomi su konfliktais susiję klausimai ir tai, kaip sukurti mokyklą be smurto. Svarstymai vyksta įgyvendinant įvairius procesus, įskaitant mokytojų valdybos posėdžius, įvairias bendruomenės draugijas, diskusijas klasėje, mokytojų mokymą ir pan. Šis procesas svarbus didinant informuotumą ir užtikrinant, kad smurtas nebūtų normalizuojamas, taip pat stiprinant besimokančias bendruomenes, kad jos būtų pajėgios atskirti smurtaujantį elgesį ir jam pasipriešinti.

Tipas
Praktika
Šalis
Ispanija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Netaikoma