Mokytojų mokymo projektai „Ant milžinų pečių“

„Ant milžinų pečių. Sėkmingi švietimo projektai siekiant sukurti socialiniu požiūriu įtraukią švietimo sistemą“ – savanoriška mokytojų tęstinio profesinio tobulėjimo programa.
Šioje programoje dalyvauja dauguma Valensijos provincijos ikimokyklinio, pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojų. Ji yra atvira ir kitiems švietimo bendruomenės suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant tėvus, administratorius ir darbuotojus, universiteto studentus, psichologus ir kitus asmenis. Programa vadinama dialogu grindžiamo mokymosi erdve, kurioje dalyviai, remdamiesi tarptautiniu teoriniu ir moksliniu sutarimu ir indėliu, skaito tekstus apie svarbius socialinius ir švietimo aspektus, kuriais siekiama didinti mokyklų įtraukumą, ir juos aptaria.

Programos pagrindas – dialogu grindžiama mokytojų mokymo metodika. Ji padeda išgirsti visų dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų bendrą nuomonę ir dalytis įrodymais grindžiama veiksmingų ugdymo metodų analize. Taikant šį mokytojų mokymo metodą dalyviams suteikiama galimybė nenutolti nuo mokykloms aktualių dalykų. Tai vienas iš būdų, padedančių suburti tarptautinę tyrėjų bendruomenę ir švietimo srities specialistus.
Mokyklos požiūriu, taikant dialogu grindžiamą mokytojų mokymo metodą, šeimoms ir mokiniams suteikiama galimybė kartu su mokytojais imtis vadovaujamojo vaidmens mokyklose vykstant švietimo srities pokyčiams ir skatinti valdžios sektorių imtis veiksmų. Programos dalyvių skaičius išaugo nuo mažiau negu 3 iki maždaug 100 mokyklų ir nuo maždaug 20 iki 500 mokytojų. Mokytojai dalyvauja solidarumo didinimo tinkluose. Jie siekia bendro tikslo – visiems užtikrinti geresnį švietimą ir išgirsti visų nuomonę.
Dialogu grindžiamo mokytojų mokymo metodu skatinami Valensijos švietimo sistemos socialiniai ir kultūriniai pokyčiai, nes, taikant šį metodą, daugiau bendruomenių turi galimybę įgyvendinti veiksmingas, įrodymais grindžiamas švietimo srities intervencijos priemones. Be to, šia programa visiems vaikams suteikiama teisė į kuo geresnes mokymosi galimybes, taip pat propaguojamos mūsų visuomenei labai reikalingos draugystės ir solidarumo vertybės.

 

Tipas
Praktika
Šalis
Ispanija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Netaikoma; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Netaikoma