PRINED. Įtraukus švietimas Slovakijoje

Projektas PRINED susijęs su vaikų ir mokinių iš palankių socialinių sąlygų neturinčių šeimų įtrauktimi. Pagrindinis šio projekto tikslas – užtikrinti, kad kuo daugiau mokinių sėkmingai baigtų privalomojo ugdymo programą.

Nacionalinio projekto PRINED tikslinė grupė – vaikai ir mokiniai iš palankių socialinių sąlygų neturinčių šeimų; jie atrinkti iš projekte dalyvaujančių 50-ies vaikų darželių ir 100-to pradinių mokyklų. Ši iniciatyva įgyvendinama dalyvaujant tėvams, mokytojams ir darbuotojams specialistams, įskaitant socialinius pedagogus, psichologus, specialiuosius psichologus, logopedus, specialiuosius pedagogus (iš viso 354) ir jų padėjėjus (iš viso 250).

Darbuotojai specialistai nustatė galimas mokinių prastų mokymosi rezultatų ir elgesio problemų vaikų darželiuose ir pradinėse mokyklose priežastis. Glaudžiai bendradarbiaudami su tėvais ir mokytojais darbuotojai specialistai ieškojo būdų, kaip būtų galima įgyvendinti intervencinius veiksmus (pranc. dépistage), kuriais grindžiamos paskatų sistemos siekiant tinkamai motyvuoti vaikus ir mokinius mokytis bei siekti įgyti žinių.

Šis projektas buvo remiamas tiesiogiai – mokykloms buvo teikiama papildomos mokomosios medžiagos, sporto įrangos, muzikos instrumentų, dailės priemonių, edukacinių žaidimų ir žaislų, sodo įrankių, maisto gaminimo reikmenų, dirbtuvių įrankių ir įvairių kitų reikmenų. Kai kuriais atvejais mokykloms, kuriose mokosi vaikai iš palankių socialinių sąlygų neturinčių šeimų, pagal projektą buvo netgi dalijami būtiniausi sanitarijos ir higienos reikmenys.

Popietinėse papildomose pamokose, daugiausia skirtose kūrybinėms užduotims ir užklasinei veiklai, kaip antai amatams ir veiklai, kuria stiprinami rankų darbo įgūdžiai, buvo taip pat mokoma tam tikrų mokymo programos dalykų. Laikas buvo išnaudojamas tokiu santykiu: valanda – pataisomajam ugdymui pagal mokymo dalykus ir dvi valandos – žaidimams ir kitokiai struktūruotai veiklai. Taikant šį metodą darbuotojams specialistams suteikta galimybė įsikišti ir sukurti lanksčią mokymosi erdvę. Žvelgiant į praeitį, šiuo metu laikomasi nuomonės, kad šis metodas galiausiai padėjo sušvelninti neigiamas priežastis, lemiančias prastus mokymosi rezultatus.

2014–2015 mokslo metais buvo surengti 20 535 popietiniai popamokiniai klubų susitikimai, juose dalyvavo 19 500 mokinių, įskaitant 6 600 mokinių iš palankių socialinių sąlygų neturinčių šeimų. Įgyvendinant projektą PRINED taikytos įvairios mokymo metodikos, programos ir modeliai. Keletą iš jų, įskaitant skatinimo programą, visos dienos ugdymo sistemą ir pomėgių grupes, vertino mokyklų direktoriai. Remiantis tyrimu, projekto rezultatai patvirtina statistiškai reikšmingą teigiamą poveikį asmeniniams mokymosi rezultatams, ypač vaikų iš palankių socialinių sąlygų neturinčių šeimų bei vaikų, dalyvavusių skatinimo programoje ir visos dienos ugdymo sistemoje, mokymosi rezultatams. Neatsižvelgiant į trumpą projekto PRINED įgyvendinimo laikotarpį (tik 20 mėnesių), jį teigiamai įvertino ir pripažino tiek dalyvavę darbuotojai specialistai, tiek vaikai ir mokiniai.

Tipas
Praktika
Šalis
Slovakija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos