Volunteering@WU

Pagal programą „Volunteering@WU - Lernen macht Schule“ dirbama su vaikais iš blogesnėje socialinėje padėtyje esančių šeimų ir studentais pagalbininkais, skatinant prisiimti socialinę atsakomybę ir imtis savanoriškos veiklos. Programa įgyvendinama remiantis mokymosi teikiant paslaugas principais.

2010 m. šią iniciatyvą sukūrė Vienos ekonomikos ir verslo universitetas (WU), bendradarbiaudamas su organizacija „Caritas Vienna“ ir įmone „REWE International AG“. Dalyvaudami šioje programoje WU studentai gali užsiimti savanoriška veikla – vaikams, kurių galimybė gauti išsilavinimą yra ribota dėl skurdo arba socialinės atskirties, padėti mokytis arba drauge muzikuoti.
Šie mokymosi pagalbininkai kartą per savaitę lankosi organizacijos „Caritas Vienna“ valdomuose centruose (pabėgėlių namuose, laikinuose nelydimų nepilnamečių pabėgėlių namuose, moterų prieglaudose, pagalbos centruose ir pan.), taip pat Austrijos „Raudonojo kryžiaus“ valdomame centre „Lernhaus“, kad padėtų vaikams pasirengti pamokoms bei testams ir užsiimti laisvalaikio veikla. Mokymosi pagalbininkai ne tik kartą per savaitę lankosi pas vaikus, bet ir turi galimybę kartu su vaikais vykti į pažintines išvykas ar ekskursijas arba dalyvauti praktinėse pratybose. Ši veikla tiek vaikams, tiek jų pagalbininkams padeda išmokti naujų dalykų, ugdyti savo kalbos ir socialinius įgūdžius, taip pat ji padeda sustiprinti mokymosi pagalbininkų ir vaikų, su kuriais jie dirba, ryšius.
Muzikos pagalbininkai kartu su įvairios kultūrinės ir socialinės padėties vaikais dainuoja chore. Organizacijos „Caritas“ vykdomos kultūros iniciatyvos „Brunnenpassage“ meno vadovų padedami mokinių pagalbininkai kartą per savaitę susitinka su vaikais repetuoti – dažnai būna taip, kad kiekvieną semestrą rengiami keli skirtingai pasirodymai. Kartu su kitais studentais dirbdami grupėmis muzikos pagalbininkai atlieka choro vadovo funkcijas ir užtikrina, kad kassavaitinės repeticijos ir pasirodymai vyktų sklandžiai, taip pat didina grupių socialinę sanglaudą.
Kelias dienas trunkantys parengiamieji kursai rengiami tiek mokymosi, tiek muzikos pagalbininkams. Įgyvendinant programą savanoriams teikiama papildoma pagalba – jų darbas prižiūrimas, jie konsultuojami, taip pat reguliariai rengiami tęstinio mokymo seminarai. Vienam dalyviui per pirmąjį semestrą iš viso skiriamos maždaug 22 seminaro valandos, o per kitą (-us) semestrą (-us) – maždaug 9. Pripažindamas savanorių darbą, WU suteikia jiems pažymėjimą, o studentai gali patys rinktis, kokioje veikloje dalyvauti.
Nuo 2010 m. programoje „Volunteering@WU – Lernen macht Schule“ jau dalyvavo apie 1 000 studentų. Kasmet maždaug 120–160 studentų savanoriškai padeda vaikams ruoštis pamokoms arba muzikuoti – jie aktyviai padeda maždaug 240 vaikų ir paauglių. Savanoriai ne tik svariai prisideda prie visuomenės gerovės, bet ir išmoksta spręsti sudėtingas socialines problemas bei su jomis kovoti. Tai vienas svarbiausių būsimų vadovų įgūdžių.
Be to, pagal programą „Volunteering@WU“ mokiniams iš pabėgėlių šeimų siūloma lankyti vokiečių kalbos kursus – pagal šią programą WU darbuotojai ir magistro studijų studentai savanoriškai padeda vesti kalbėjimo pamokas. Nuo 2015 m. šiuose kursuose dalyvavo apie 120 pabėgėlių, o 2017 m. 5 mokiniai užsiregistravo kaip nuolatiniai jų dalyviai.
Programą finansuoja įmonė „REWE International AG“ ir keletas partnerių bei rėmėjų, pavyzdžiui, šiuo metu – įmonės „Unilever Austria“, „Almdudler“, „Stadt Wien Marketing“, „Umdasch Foundation“, „Caverion Österreich“, „Sofidel“, „Ströck“ ir „Greenyard Fresh Spain“.

Tipas
Praktika
Šalis
Austrija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Privatus finansavimas