Pedagoginio ir psichologinio konsultavimo centrai

Čekijoje pedagoginio ir psichologinio konsultavimo centrai tiesiogiai dirba su 3 metų amžiaus ir vyresniais vaikais bei jų tėvais. Šie centrai konsultuoja profesinio orientavimo klausimais, dalyvauja rizikingo vaikų ir jaunimo elgesio prevencijos veikloje ir padeda ugdyti mokytojų pedagoginę ir psichologinę kompetenciją.

Pedagoginio ir psichologinio konsultavimo centrai (PPP) dalyvauja švietimo procese, ypač tais atvejais, kai šis procesas yra kaip nors sutrikdytas. Pagrindinė PPP veiklos dalis – tiesioginis darbas su vaikais arba mokiniais ir jų tėvais, visų pirma individualiai, tačiau taip pat – grupėmis.  Tikslinė naudos gavėjų grupė – 3 metų amžiaus ir vyresni vaikai arba mokiniai, kol jie baigia vidurinio arba tretinio profesinio lavinimo programą. Remiantis PPP rekomendacija pasirenkama arba keičiama mokinių ugdymo kryptis. Vykstant vaikų ir mokinių orientavimo procesui PPP aktyviai padeda įgyti ir įtvirtinti žinias, taip pat formuoti nuostatas ir vertybes (parenka tinkamą mokymo stilių, vykdo šeimos terapiją ir pan.). Jie konsultuoja profesinio orientavimo klausimais, dalyvauja rizikingo vaikų ir jaunimo elgesio prevencijos veikloje, padeda ugdyti mokytojų pedagoginę ir psichologinę kompetenciją. PPP veikla daugiausia vykdoma lankantis mokyklose ir orientavimo įstaigose, šie apsilankymai rengiami nereguliariai.

PPP, kaip orientavimo įstaigos, yra įsteigti pagal Įstatymo Nr. 561/2004 Coll. dėl ikimokyklinio, pradinio, vidurinio, profesinio ir kitų rūšių ugdymo (Mokyklų įstatymas) su pakeitimais 116 straipsnį.

Čekijoje konsultavimo paslaugos yra palyginti lengvai prieinamos. Faktiškai jos teikiamos beveik visuose regionuose, įskaitant atokiausias vietoves. Pusė darbuotojų – psichologai, trečdalis – specialiojo ugdymo pedagogai, o visi kiti šių įstaigų atstovai – socialiniai darbuotojai, administracijos ir techniniai darbuotojai.

Tipas
Praktika
Šalis
Čekijos Respublika
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :