Mokyklų patarėjai Čekijoje

Čekijoje mokyklų patarėjai atlieka svarbų ir pripažintą vaidmenį mokyklos nebaigimo prevencijos srityje.

Visose pagrindinėse ir vidurinėse Čekijos mokyklose dirba mokyklos patarėjas, atsakingas už:

  • mokinių, kurių raidai ir ugdymui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys, nustatymą ir vertinimą, taip pat už pasiūlymų dėl tolesnės šių vaikų priežiūros rengimą;
  • specialiųjų ugdymosi poreikių diagnostikos (pirminės ir nuolatinės) ir intervencinės veiklos, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, vykdymą arba organizavimą;
  • sąlygų, kuriomis užtikrinama neįgalių mokinių integracija mokykloje, kūrimą; orientavimo paslaugų, kurias šiems mokiniams teikia mokykla ir orientavimo įstaigos, koordinavimą; šiems mokiniams skirtų ugdymo priemonių koordinavimą;
  • su profesijos pasirinkimu susijusį orientavimą ir individualų konsultavimą šiuo klausimu (bendradarbiaujant su klasės mokytoju);
  • rekomendacijų dėl mokinių lūkesčių teikimą teisiniams atstovams (bendradarbiaujant su klasės mokytoju);
  • bendradarbiavimą su orientavimo įstaigomis ir ugdomosios priežiūros centrais orientavimo paslaugų, nepriklausančių mokyklos kompetencijai, teikimo srityje.

Mokyklos patarėjas nustato galimą su mokyklos nebaigimu susijusią riziką ir pateikia sprendimų, kurie gali būti įgyvendinami pačios mokyklos arba bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis, t. y. orientavimo įstaigomis arba socialiniais darbuotojais.

Tipas
Praktika
Šalis
Čekijos Respublika
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :