EUROPOS PRADINIŲ MOKYKLŲ ASOCIACIJA KELNE (VOKIETIJOJE)

Kelne, kaip ir visuose didžiuosiuose Vokietijos miestuose, gyvena daug vaikų, besimokančių vokiečių kalbos kaip antrosios kalbos, todėl švietimo sistemą reikia palaipsniui pritaikyti prie tokios padėties. Miesto taryba pasinaudojo galimybe sukurti Europos pradinių mokyklų asociaciją, kad vaikai, be savo gimtosios kalbos, galėtų tobulinti ir dar dviejų kalbų įgūdžius. Kiekvienoje iš 13-os šiai asociacijai priklausančių mokyklų mokoma ne tik vokiečių kalba, bet ir kitomis dažniausiai vartojamomis kilmės šalių kalbomis, taip pat papildomai mokoma kalbų kaip atskirų dalykų.

Visuose didžiuosiuose Vokietijos miestuose daug vaikų namuose kalba ne vokiečių, o kita kalba, ir vokiečių kalbos mokosi kaip antrosios kalbos. Visoje šalyje šių vaikų yra 4,8 proc., t. y. vos daugiau už Europos vidurkį, tačiau didmiesčiuose migrantų kilmės vaikų ir paauglių dažnai yra 50 proc. arba daugiau.

Taip yra ir ketvirtajame pagal dydį Vokietijos mieste Kelne – čia gyvena daugiau negu 1 mln. žmonių ir jis yra daugiau negu 10 mln. gyventojų turinčio Reino ir Rūro metropolinio regiono centras. Kelne gyvena ir dirba daugiau nei 180-ies tautybių žmonių – šio miesto tarptautinė bendruomenė padeda kurti spalvingą ir dinamišką kultūrą. Švietimo sistema turi palaipsniui prisitaikyti prie naujų migrantų srautų ir jau ne vieną dešimtmetį, formuojant ir įgyvendinant miesto integracijos politiką, daugiausia dėmesio skiriama su kalba susijusiems klausimams.

Šiuo metu visose Vokietijos mokyklose anglų kalbos, kaip užsienio kalbos, mokoma nuo pradinės mokyklos pirmos klasės. Kadangi vaikų, kuriems vokiečių kalba yra antroji kalba, yra tiek daug, miesto taryba žvelgia į tai kaip į galimybę įgyvendinti 2002 m. Barselonoje patvirtintas Europos gaires, kuriomis visos valstybės narės raginamos padėti vaikams įgyti ne tik gimtosios kalbos, bet dar dviejų kalbų įgūdžių. Būtent todėl miesto taryba nusprendė sukurti Kelno Europos pradinių mokyklų asociaciją. Kiekvienoje iš 13-os šiai asociacijai priklausančių mokyklų pamokos vyksta ne tik vokiečių kalba, bet ir viena iš dažniausiai vartojamų kalbų, be to, šios papildomos kalbos įvairiais lygiais mokoma kaip atskiro dalyko.

Tipas
Praktika
Šalis
Vokietija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :