KOALA: kalbiniai ir pažintiniai gebėjimai daugiakalbėse mokyklose

KOALA – suderintas pradinis raštingumo ugdymas (vok. KOordnierte ALphabetisierung im Anfangsunterricht) yra novatoriška koncepcija, pagal kurią siejamas raštingumas ir daugiakalbiai gebėjimai. Ji taikoma kelių Vokietijos žemių pradinės mokyklose. Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje ši metodika palaipsniui plečiama ir pritaikoma atsižvelgiant į kintančią mokinių įvairovę miestuose.

Daugelyje didžiųjų Vokietijos miestų pradinėse mokyklose mokosi 50 proc. ar daugiau vaikų iš imigrantų šeimų. Pagal metodą KOALA skatinama šių vaikų prigimtinė daugiakalbystė – dažniausiai kliūtimi laikoma aplinkybė, kad daugelis mokinių šeimoje kalba kita kalba nei mokykloje, paverčiama privalumu.

Mokymo metodika KOALA nuolat tobulinama, jos tikslas nėra vien tik išlavinti skaitymo ir rašymo įgūdžius. Ji siejama su kitomis suderinto migrantų kalbos ir vokiečių kalbos mokymosi formomis. Ši samprata atitinka 2002 m. Barselonos Europos Vadovų Taryboje nustatytą reikalavimą, kuriuo raginama, be gimtosios kalbos, mokyti dar dviejų kalbų.

Pagal metodą KOALA vaikams iš migrantų šeimų raštingumo ir kitų dalykų pamokos turėtų vykti tiek vokiečių, tiek jų šeimoje vartojama kalba. Iki šiol sukaupta patirtis iš esmės yra susijusi su turkų kalbos integravimu, tačiau ši koncepcija gali būti taikoma bet kuriai kalbai.  Atlikus vertinimus pastebėta, kad pagal metodą KOALA mokomų vaikų rašymo ir skaitymo įgūdžiai abiem kalbomis yra geri, o jų vokiečių kalbos įgūdžiai geresni nei vaikų, kurie buvo mokomi skaityti ir rašyti tik vokiečių kalba. Kiti metodo KOALA privalumai – formuojamas teigiamas požiūris į kilmės kalbą ir kultūrą, mokiniams padedama išsiugdyti teigiamą požiūrį į save, abi kalbos vertinamos gretinamuoju būdu, skatinama susipažinti su kalba ir kultūra, taip pat skatinamas tėvų iš migrantų šeimų dalyvavimas.

Papildomų išlaidų mokyklos patiria daugiausia dėl to, kad tenka įdarbinti tiek mokytojus vokiečius, tiek migrantų kilmės mokytojus.

Tipas
Praktika
Šalis
Vokietija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Netaikoma

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :