„UŽTIKRINKIME ĮTRAUKTĮ KARTU“ – ĮVAIROVĖS SKATINIMO PRIEMONIŲ RINKINYS

Airijos pradinio ugdymo įstaigoms tenka uždavinys, – o tai kartu ir galimybė, – integruoti vis daugiau mokinių, kurių gimtoji kalba yra ne anglų ir ne airių kalbos. Parengti anglų kalbos, kaip antrosios kalbos, mokymo programą ir tinkamą mokymo medžiagą nepakanka; pripažįstama, kad pagalba reikalinga ne tik mokant anglų kalbos, bet ir kuriant įtraukią visų dalykų mokymosi aplinką. Šį priemonių rinkinį sudaro keturios dalys. Pirmoji dalis „Pasirenkime“ skirta parengiamiesiems klausimams, kuriuos turi išspręsti kiekviena mokykla, jei ji nori tapti tikrai svetinga ir įtrauki. Antroji dalis „Pirmosios dienos“ susijusi su pirmaisiais žingsniais integruojant iš kitų šalių atvykusius, kitų kultūrų ir kitos etninės kilmės mokinius. Žinoma, daugiausia dėmesio skiriama kalbai ir poreikiui užmegzti tarpusavio ryšius klasėje bei sukurti tokią klasės aplinką, kuri padėtų įveikti naujus su kalba ir kultūra susijusius sunkumus. Trečioji ir ketvirtoji dalys – „Judėkime pirmyn“ ir „Kas toliau?“ – grindžiamos tuo, kad įtraukties didinimas – niekada nesibaigiantis procesas.

Failai
Toolkit
Tipas
Document
Šalis
Airija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :