TGM („Technologisches Gewerbemuseum“) mokymosi centras

TGM (vidurinio ugdymo technikos koledžas) mokymosi centras sukurtas kaip eksperimentinė mokykla, skirta 2016–2017 mokslo metams. Centro veikla buvo vykdoma dviejose iš keturių mokyklos Technologijų (IT) skyriaus pirmųjų klasių (t. y. 9-tų klasių).
Mokymosi centre mokiniai savarankiškai mokosi 20 valandų per savaitę. 9 valandos iš šių 20-ies valandų skiriamos bendriesiems dalykams (vokiečių bei anglų kalboms ir matematikai), o 11 valandų skiriama profesinio ugdymo dalykams (programinės įrangos inžinerijai, sistemų inžinerijai, medijų technologijoms, tinklų technologijoms). Kitų 6 mokomųjų dalykų (geografijos, istorijos ir politikos mokslų, gamtos mokslų, religijos, sporto, IT praktikos), kuriems skiriama 13 valandų per savaitę, vis dar mokoma taikant tradicinius mokymo metodus.

Mokiniai savarankiškai mokosi keturiose specialiai įrengtose klasėse. Kiekvienoje klasėje dirba vidutiniškai po 16 mokinių, o kilus klausimų jiems padeda vienas mokytojas. Mokymo centre mokytojai pamokų neveda. Mokiniai patys nusprendžia, kada (kokia tvarka) ir kiek laiko jie nori mokytis tam tikro dalyko. Be to, jie patys sprendžia dėl mokomojo turinio sunkumo. Taigi mokiniai orientuojasi į gebėjimų sistemą, kurioje nurodyta, kokie gebėjimai reikalingi konkretaus lygmens kvalifikacijai įgyti, t. y. pagrindinės žinios arba išplėstinės žinios. Mokymosi turinį parengia mokytojai – jis pateikiamas elektronine forma arba atspausdintas popieriuje ir kartu nurodomi papildomi informacijos šaltiniai (svetainės, knygos ir pan.). Jei mokiniai nori užbaigti kurį nors modulį, jie turi susitarti su mokytoju dėl egzamino. Rengiami ne tik egzaminai, bet ir standartizuoti testai – pagal jų rezultatus galima palyginti mokymo centrą lankančių ir paralelinėse klasėse pagal įprastinius mokymo metodus besimokančių mokinių rezultatus.
Mokiniams kas savaitę skiriama po 2 papildomas valandas, per kurias jiems teikiamos individualios konsultacijos mokymosi klausimais. Tai reiškia, kad kiekvienam mokiniui paskiriama po vieną mokytoją, kuris individualiai padeda nustatyti tikslus ir pataria, kaip jų siekti. Dar viena svarbi priemonė – vadinamasis žurnalas (mokymosi dienynas). Jame pateikiamas savaitės tvarkaraštis ir mokiniai įrašo savo tikslus, mokymosi pažangą ir koks turinys buvo aptartas su konsultantu. Šio žurnalo tikslas – informuoti mokinius, mokytojus ir tėvus apie planuojamus veiksmus ir mokymosi pažangą.
https://www.youtube.com/watch?v=O1BdOM_a4Pk

Nuorodos
Project website
Tipas
Praktika (direct evidence)
Šalis
Austrija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos