Projektas „Stop mokymosi nebaigimui!“

Bendras projekto tikslas – sumažinti mokymosi profesinio rengimo ir mokymo įstaigose nebaigusių asmenų skaičių (suteikiant konsultantams medžiagą ir priemones, kad jie galėtų ugdytis gebėjimus dirbti su grupėmis, nustatyti galimus mokymosi nebaigimo atvejus ir specialius besimokančiųjų grupių gebėjimus), teikti prie asmens poreikių pritaikytą pagalbą ir taip pagerinti profesinio rengimo ir mokymo sistemų kokybę.

Projekto „Stop mokymosi nebaigimui“ tikslas – pastebėti mokyklos nebaigimo riziką patiriančius asmenis, įvertinti jų poreikius ir suteikti jiems lanksčią pagalbą. Projektas apima tris priemones. Patarėjai ir administratoriai gali taikyti šias priemones įvairių lygmenų mokyklose, ugdymo centruose ir kitose institucijose. Priemonės grindžiamos holistiniu požiūriu ir jas taikant daugiausia dėmesio skiriama asmeniui ir jo / jos galimybėms ateityje.
Šios priemonės yra:
• rizikos detektorius. Tai interaktyvi elektroninė priemonė, skirta konsultantams, kad jie galėtų nustatyti asmenis, kuriems kyla nesėkmingo mokymosi ir mokymosi nebaigimo rizika. Šio metodo tikslas – įvertinti mokinių stipriąsias ir silpnąsias savybes, kurios laikomos svarbiomis tam tikroje mokymosi aplinkoje, kad būtų galima įvertinti ne tik mokyklos nebaigimo riziką, bet ir kokia pagalba būtų tinkamiausia įvairioms mokinių grupėms;
• asmeninis profilis. Tai konsultantams skirta apklausos schema, kurios paskirtis – sistemingai padėti rizikos grupei priklausantiems asmenims įvertinti savo stipriąsias ir silpnąsias savybes bei mokymosi aplinką, kad jie galėtų nustatyti savo poreikius ir geriau pasiekti savo ugdymosi ir asmeninius tikslus;
• lanksti prevencijos ir pagalbos sistema. Ją taikant, jaunuoliams padedama užkirsti kelią mokymosi mokykloje nebaigimui ir padėti mokymo nebaigusiems asmenims. Tai sistema, skirta konsultantams ir kitiems specialistams, dirbantiems su jaunais besimokančiais asmenimis. Ji grindžiama asmeniniais poreikiais ir ją taikant suteikiama tinkama pagalba įvairių bendruomenių nariams. Bendradarbiavimas grindžiamas darbu atskirai su kiekvienu asmeniu, taip pat ieškoma kiekvienam dalyvaujančiam asmeniui tinkamų sprendimų.
„Stop mokymosi nebaigimui!“ – Europos projektas, kurio tikslas – sumažinti mokymosi nebaigusių asmenų skaičių. Šis ES finansuojamas inovacijų perdavimo projektas (2009–2011 m.) grindžiamas faktais, nustatytais įgyvendinant PPS projektą, kuris 2007 m. pelnė apdovanojimą už geriausią konsultavimo patirtį (angl. „Best Practice Guidance Award“). Pagal šį projektą analizės ir konsultavimo priemonės, sėkmingai taikomos Norvegijoje ir Islandijoje, perduodamos Austrijai, Čekijai, Slovėnijai ir Vokietijai ir pritaikomos atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes.

Tipas
Praktika (direct evidence)
Šalis
Austrija; Slovėnija; Vokietija; Čekijos Respublika
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Individualus; Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas