VIENŲ METŲ NEMOKAMA PROGRAMA NESENIAI ATVYKUSIEMS MIGRANTAMS

Pagal šią mokymo programą vaikai rengiami mokytis pagrindinio ugdymo įstaigose; ji skirta imigrantų kilmės mokiniams, kurių suomių arba švedų kalbos žinios ir (arba) kiti gebėjimai yra nepakankami, kad jie galėtų mokytis ikimokyklinio arba pagrindinio ugdymo klasėse. Mokymo programos tikslas – padėti subalansuotai ugdyti mokinius ir juos integruoti į Suomijos visuomenę, taip pat suteikti jiems reikiamų įgūdžių, kad jie galėtų mokytis pagrindinio ugdymo klasėse. Tam tikrais atvejais pagal šią programą galima mokytis ir kitų dalykų, tačiau daugiausia dėmesio skiriama tam, kad mokiniai įgytų suomių ir švedų kalbų įgūdžių. Dirbant pagal šią programą atsižvelgiama į tai, kad mokinių amžius, mokymosi gebėjimai ir sąlygos, kuriomis jie augo, yra skirtingi.

Tipas
Praktika
Šalis
Suomija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :