„SVETINGUMO KLASĖ“ (TURMA DE ACOLHIMENTO)

„Svetingumo klasė“ skirta į Portugaliją neseniai atvykusiems 6–12 metų amžiaus mokiniams, kurių gimtoji kalba yra ne portugalų, kad jie galėtų išklausyti pagrindinio ugdymo programos 1-ojo ir 2-ojo ciklų kursą. Atsižvelgiant į kalbos žinių lygį, mokymuisi „svetingumo klasėje“ gali būti skiriama apie 10 valandų per savaitę. Kai vyksta šios pamokos, mokiniai palieka pagrindinę savo klasę ir eina mokytis į šią specialią klasę. Šios pamokos rengiamos tol, kol mokiniai pramoksta portugalų kalbos pakankamai gerai, kad galėtų lankyti pamokas su visa klase. Dėl to, kuriems mokiniams reikalingos tokios pamokos, sprendimą priima klasės auklėtojas, mokytojai arba mokyklos administracijos darbuotojai (mokinį priimant į mokyklą). „Svetingumo klasės“ mokytojas nustato mokinio poreikius ir parengia mokymosi strategiją; kai mokinys pasiekia tokį portugalų kalbos žinių lygį, kad galėtų mokytis įprastinėse pamokose, jis (ji) grįžta mokytis į savo pagrindinę klasę.

„Svetingumo klasės“ mokytojas ir pagrindinės klasės mokytojas turi nuspręsti, kaip bus įgyvendinama ši priemonė (strategijos, skiriamas laikas ir priemonės taikymo mastas). „Svetingumo klasės“ mokytojas yra visiškai atsakingas už šios klasės veiklą ir šią priemonę įgyvendina bendradarbiaudamas su pagrindinės klasės mokytoju.

Bendroji atsakomybė už šios priemonės įgyvendinimą tenka mokyklos administracijai.

Pagrindinė kliūtis yra tai, kad trūksta mokytojų, kurie galėtų daugiau valandų per savaitę dirbti su mokiniais „svetingumo klasėje“, ypač tais atvejais, kai mokiniai atvyksta visiškai nemokėdami portugalų kalbos arba ją labai menkai mokėdami. Patartina tam tikrą laiką šiuos mokinius „svetingumo klasėje“ mokyti daugiau valandų per savaitę, tačiau tai ne visada įmanoma dėl to, kad trūksta mokytojų ir kad yra taikomas reikalavimas vienoje klasėje (vienu metu) mokyti ne daugiau kaip 10–12 mokinių.

Šios priemonės įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą vykdo mokyklos kokybės stebėjimo padalinys (už mokyklos veiklos stebėseną ir vidaus vertinimą atsakingas padalinys) ir mokyklos administracija.

Pasiekiama puikių rezultatų. Portugalų kalbos mokomasi sparčiau ir dėl to mokiniai gali greičiau grįžti į savo pagrindinę klasę, o kai kuriems mokiniams netgi pavyko numatytus mokymosi rezultatus pasiekti per pirmuosius gyvenimo Portugalijoje ir (arba) mokymosi mokykloje metus.

Kalbant apie reikiamus išteklius ir finansavimą, šiai priemonei įgyvendinti reikalinga speciali patalpa ir tinkama medžiaga, kuria būtų skatinama mokytis kalbos, taip pat turi būti paskirtas mokytojas visai darbo dienai. Priemonę finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija pagal Prioritetinės intervencijos švietimo srityse (TEIP) programą.

Ši priemonė toliau įgyvendinama, ji įtraukta į mokyklų grupės pagal programą TEIP parengtą padėties gerinimo veiksmų planą.

Tipas
Praktika
Šalis
Portugalija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :