Prancūzijos iniciatyva „Atvira mokykla“

Šia iniciatyva skatinama socialinė ir akademinė mokinių integracija, taip pat ja padedama visiems užtikrinti sėkmingą mokymąsi.

Pagal 1991 m. sukurtą iniciatyvą „Atvira mokykla“ koledžuose ir vidurinėse mokyklose besimokantiems vaikams ir jaunuoliams organizuojama veikla per mokinių atostogas, taip pat kiekvieną mokslo metų trečiadienį. Veiklos programoje numatoma švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio veikla.

Ši iniciatyva grindžiama savanorišku mokyklos vadovų dalyvavimu ir jie gali savo nuožiūra rengti projektus savo mokyklose. Siekdama užtikrinti visų įgyvendinamų veiksmų veiksmingumą, kiekviena mokykla veiklos programą kuria pagal mokyklos plane aprašytą švietimo projektą. Mokyklos planas tvirtinamas balsuojant iš mokyklos atstovų sudarytos valdybos nariams.

Iniciatyvoje „Atvira mokykla“ dalyvaujantys mokiniai maždaug dvylikos asmenų (atsižvelgiant į veiklą) grupėmis dalyvauja praktiniuose seminaruose. Šia iniciatyva suteikiama galimybė atverti įstaigą jos teritorijos bendruomenei – sutelkiant visus esamus išteklius, įskaitant kultūrinius išteklius, taip pat įtraukiant socialinius partnerius ir vietos asociacijas. Šiuo tikslu mokyklų vadovai sudaro partnerystės susitarimus su susijusiomis organizacijomis arba vietos institucijomis. Jie kreipiasi pagalbos į už švietimą atsakingus Generalinės teritorijų lygių galimybių komisijos (pranc. Commissariat général à l’égalité des territoires, CGET) atstovus, už prioritetines miesto veiklos ar politikos sritis atsakingus prefektūros atstovus, taip pat į miesto tarybų ir bendrųjų tarybų kultūros įstaigas.

Kad vietos tinklo veikla būtų dinamiška, stengiamasi ją susieti su veikla, vykdoma pagal vietos susitarimą dėl pagalbos mokantis (pranc. contrat local d’accompagnement à la scolarité) arba programą „Atostogos mieste“ (pranc. Ville Vie Vacances). Jei yra įgyvendinamas teritorijai skirtas švietimo projektas (pranc. projet éducatif territorial, PEDT), siekiama į šį projektą įtraukti veiklą, vykdomą pagal iniciatyvą „Atvira mokykla“.

Tipas
Praktika
Šalis
Prancūzija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas