Mokymas grupėmis Airijoje

Daugelį metų Airijoje, kaip ir kitur, mokymo grupėmis metodas buvo palyginti per mažai taikomas ir nevertinamas kaip pagalbos mokantis priemonė. Iš 24-iose šalyse atlikto Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) mokymo ir mokymosi tarptautinio tyrimo (TALIS, 2009 m.) rezultatų matyti, kad formaliojo ugdymo įstaigų mokytojų mažiausiai taikomas bendradarbiavimo klasėje skatinimo metodas yra mokymas grupėmis. Naujesnio, 2013 m. atlikto, TALIS tyrimo rezultatuose pabrėžiama mokymo grupėmis svarba teikiant pagalbą mokantis tiek mokytojui, tiek mokiniui, taip pat pripažįstama, kad daugeliu atvejų šis metodas palyginti vangiai taikomas.

Būtų teisinga teigti, kad Airijoje mokymas grupėmis, kai vienu metu mokinius klasėje moko du mokytojai, yra toliau skatinamas formuojant ir performuojant politiką. Šiuo metu mokymas grupėmis laikomas įvairių ugdymo tikslų siekimo priemone. Mokymo grupėmis metodą toliau siekiama taikyti įvairiais tikslais ne vien tik specialiojo ugdymo srityje ir įgyvendinant įtraukią darbotvarkę, bet ir mokytojų bei vyresniosios vadovybės profesinio tobulinimosi srityje, taip pat ir visos mokyklos rezultatų įsivertinimo tikslu.

Taikant mokymo grupėmis metodą teikiama svarbi pagalba mokiniams, patiriantiems riziką neišmokti (dėl įvairių priežasčių, įskaitant mokyklos nebaigimą, negalią, palankių socialinių sąlygų neturėjimą ir nustatytą negalią), o klasės atveriamos, suteikiant galimybių užmegzti dialogą ir pradėti naudotis priemonėmis „Mokymasis darbo vietoje“ ir „Mokymosi darbo vietoje kokybė“.

Taikant mokymo grupėmis metodą ne tik sprendžiamas mokinių mokymosi ir galimybių išnaudojimo klausimas, bet ir teikiama pagalba mokytojams, siekiantiems profesinio tobulėjimo, o dar sudėtingesnėmis aplinkybėmis – kai mokytojams patiems reikia išsaugoti savo darbo vietą mokykloje.

Tipas
Praktika
Šalis
Airija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos