TINKLAS OSCAILT

Mokyklų vadovų tinklas OSCAILT sukurtas 2009 m. Limerike siekiant skatinti bendruomenę naudotis mokyklos patalpomis ir infrastruktūra, kad būtų galima tiek mokyklos darbo metu, tiek kitu laiku teikti mokiniams kompleksines paslaugas. Per šį tinklą mokyklų vadovai gali padėti vienas kitam ir dalytis patirtimi, įgyta sprendžiant pamokų nelankymo problemą ir šalinant mokytis trukdančias nepalankias sąlygas.

Limerikas – trečias pagal dydį Airijos miestas, jame gyvena daug migrantų ir nemažai bendruomenių, kurių socialinė ir ekonominė padėtis yra blogesnė, todėl daug šio miesto mokyklų dalyvauja programoje DEIS. Tėvų išsimokslinimas menkas, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą sėkmingai baigusių asmenų taip pat nedaug. Esant dideliam nedarbui (kai kuriose vietovėse jis siekia 100 proc.), kai kuriais atvejais mokymosi sąlygos yra itin nepalankios. Kadangi didelės dalies vaikų šnekamosios kalbos įgūdžiai yra menki ir daug vaikų turi emocinių ir (arba) elgesio sunkumų, vaikams labai reikalingos psichologinės pagalbos paslaugos. Atsižvelgiant į pirmiau aprašytas miesto ypatybes, būtina visame mieste laikytis bendro požiūrio siekiant pašalinti mokytis trukdančias nepalankias sąlygas ir sustiprinti mokytojų bei mokyklos vadovų gebėjimus.

Per mokyklos vadovų tinklą OSCAILT mokyklų direktoriai bendrauja saugioje ir palankioje aplinkoje siekdami padėti vienas kitam ir dalytis patirtimi, įgyta šalinant mokytis trukdančias nepalankias sąlygas. Jie gali dalytis gerąja patirtimi, teikti bendras paraiškas gauti finansavimą, taip pat rasti sprendimus ne tik kartu su mokyklomis partnerėmis, bet ir palaikydami geresnius ryšius su išorės agentūromis ir kitomis, šiam tinklui nepriklausančiomis, mokyklomis. Patirtimi dalijamasi pačiose mokyklose, taip pat bendradarbiaujant su nacionalinėmis ir miesto institucijomis bei naudojantis jų teikiama parama. Pripažįstama, kad mokytis trukdančių kliūčių daugėjimą Limerike iš dalies lemia kitos priežastys, nesusijusios su švietimo sistema. Taip pat pripažįstama, kad problemos sprendimo reikia ieškoti neapsiribojant švietimo sistema, bet ir, pavyzdžiui, imantis veiksmų kitose srityse, įgyvendinant tarpžinybinius projektus, taip pat sukuriant aiškų ryšių palaikymo ir suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimo forumą.

Tipas
Praktika
Šalis
Airija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Vietinis finansavimas

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :