RAŠTINGUMO DIDINIMO INICIATYVOS

Maltos pagalbos besimokantiesiems iniciatyvos, skirtos raštingumui didinti, kuriamos pagal bendrą nacionalinę visų piliečių raštingumo strategiją; jos tikslas – sustiprinti esamas nacionalines programas (jose kasmet dalyvauja daugiau nei 8 000 mokinių). Mokyklos gali pačios planuoti ir įgyvendinti raštingumo didinimo projektus, skirtus jų mokiniams, kuriems tai gali būti reikalinga. Šios iniciatyvos finansuojamos dotacijų (paprastai jos gaunamos iš vietos institucijų) lėšomis.

Štai keletas naujausių raštingumui didinti skirtų Maltos iniciatyvų pavyzdžių:

1) namų ir klasės bibliotekų sutelkimas.  Šia iniciatyva siekiama pradinių mokyklų bibliotekose sutelkti daugiau skaitymo medžiagos ir pagerinti jos kokybę. Pateikiama įdomių ir patrauklių skaitinių maltiečių ir anglų kalbomis. Remiantis šia iniciatyva surengta nacionalinė kampanija – per mokyklose vykstančius tėvų susirinkimus ir vadovaujantis visiems internetu prieinama politika tėvai ir globėjai skatinami namuose skaityti kartu su savo vaikais, taip pat skaityti jiems.  Iš viso 2 225 mokiniai 126-iose 20-ies Maltos ir Goco pradinių mokyklų klasėse mokėsi pagal programą „Aqra Kemm Tfla“. Šiose klasėse išplatinta 11 500 knygų.

Švietimo ministerijos Nacionalinė raštingumo agentūra pradinį šios programos etapą įgyvendino 16-oje pradinių mokyklų. Buvo platinamos grožinės literatūros ir kitokios knygos maltiečių ir anglų kalbomis. Kiekviena knyga buvo priskirta prie tam tikro lygio atsižvelgiant į vaikų skaitymo amžių ir pažymėta spalviniu kodu. Buvo sukurti skaitymo registrai, kad mokytojams būtų lengviau nustatyti vaiko skaitymo lygį. Visų pirma buvo siekiama parodyti, kad skaitymo patirtis yra maloni ir naudinga. Mokykloms buvo pateiktos gerosios patirties gairės, kaip taikyti pagal lygius pažymėtų skaitinių naudojimo klasių bibliotekose metodą. Knygas paskirsto bibliotekininkai, o klasės mokytojai stebi, kaip skaitoma.

Daugelyje mokyklų bibliotekos veikia pamokų metu ir per pertraukas. Ypatingomis aplinkybėmis, jei mokykloje mokosi specialiųjų poreikių turinčių mokinių arba socialinių, emocinių ir elgesio sunkumų turinčių mokinių, bibliotekos noriai priima šiuos mokinius dalyvauti skaitymo ir interaktyvioje veikloje. Per pertraukas bibliotekos atviros visiems mokiniams;

2) projektas „Skaitantys ambasadoriai“ („L-Ambaxxatur tal-Qari“). Dalyvaudama šiame projekte Švietimo ministerija prašo vietos įžymybių per specialius renginius, kuriuose dalyvauja įvairių klasių mokiniai, skatinti mokinius skaityti mokyklose. Šie asmenys dalijasi skaitymo patirtimi ir atlieka svarbų vaidmenį propaguojant teigiamą požiūrį į skaitymą.

Programos „Skaitantys ambasadoriai“ galimybėmis pasinaudojo iš viso 1 905 mokiniai 32-iose Maltos ir Goco mokyklose ir centruose. Šioje programoje dalyvavo 34 skaitantys ambasadoriai ir vykdant šios programos veiklą klasių bibliotekoms išplatintos 984 knygos.

Tipas
Praktika
Šalis
Malta
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos