Įtraukių mokyklos ir mokyklos aplinkos sistemų kūrimo struktūriniai rodikliai

Šiuo mokyklų ir mokyklų aplinkos sistemų įtraukumo struktūrinių rodiklių rinkiniu gali naudotis mokyklų vadovai, mokytojai, tėvai ar kiti mokyklų partneriai, norėdami įvertinti savo mokyklos įtraukumą. Rodikliai pateikiami teiginių forma ir į juos reikia atsakyti „taip“ arba „ne“; pagal šiuos atsakymus mokyklos bendruomenės nariai gali įvertinti save įvairiose susijusiose srityse. Įtrauktimi mokyklose laikoma palanki ir kokybiška mokymosi aplinka, kai mokyklose ir klasėse vyrauja draugiška ir globėjiška atmosfera. Įtraukties siekiama vykdant diskriminacijos prevenciją, visapusiškai atsižvelgiant į besimokančių asmenų poreikius (emocinius, fizinius, kognityvinius ir socialinius), taip pat atpažįstant besimokančiųjų gabumus ir girdint jų išreiškiamą nuomonę.

Rodikliai apima šias pagrindines sritis:

  1. visos mokyklos požiūris į įtraukių sistemų kūrimą;
  2. mokytojų ir mokyklos iniciatyvumo lygis;
  3. politikos ir praktikos sistemų integravimo skatinimas;
  4. daugiadalykis dėmesys sveikatos priežiūrai ir gerovei;
  5. tėvų dalyvavimo ir šeimos paramos skatinimas;
  6. itin pažeidžiamų asmenų ir grupių poreikių tenkinimas.

Rodikliai pasirinkti vadovaujantis pagrindiniais ES Tarybos ir Europos Komisijos politikos dokumentais ir naujausiais tarptautiniais duomenimis, susijusiais su įtraukiu švietimu.

Ši priemonė įtraukta į platesnio pobūdžio ataskaitą dėl struktūrinių rodiklių, taikomų įtraukioms mokyklų ir mokyklų aplinkos sistemoms, kurioje pateikiamas kiekvieno rodiklio pagrindimas ir paaiškinimas.

Autoriai:
Paul Downes, Institute of Education, Dublin City University
Erna Nairz-Wirth, Vienna University of Economics and Business
Viktorija Rusinaitė, PPMI

Tipas
Praktika (direct evidence)
Šalis
Europa
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Netaikoma
Finansavimo šaltinis
Jokio finansavimo