Mokyklos baigimo programa

Pagal Airijos Mokyklos baigimo programą (angl. School Completion Programme, SCP) palankių sąlygų neturinčiose bendruomenėse vietos lygmeniu įgyvendinama įvairių intervencinių veiksmų, kuriais jaunimui padedama toliau mokytis. Šia programa vietos bendruomenėms suteikiama galimybė kurti specialiai pritaikytas strategijas siekiant kuo labiau padidinti mokinių, kuriems kyla mokyklos nebaigimo rizika, dalyvavimo ugdymo procese mastą. Tai reiškia, kad imamasi įvairių mokykloje ir už jos ribų įgyvendinamų mokyklinio amžiaus vaikams skirtų priemonių ir teikiama pagalba siekiant panaikinti nelygybę, susijusią su galimybe gauti išsilavinimą, dalyvavimu ir rezultatais. SCP – viena svarbiausių Lygių galimybių mokyklose užtikrinimo (angl. Delivering Equality of Opportunity in Schools, DEIS) plano (jis yra viena iš įtraukties švietimo srityje užtikrinimo politikos priemonių) dalių.

SCP pagrindas – vietos projektai, vykdomi vadovaujant Vietos valdymo komitetui (VVK). VVK sudaro dalyvaujančių mokyklų atstovai, jo nariais gali būti tėvų atstovai, taip pat kitų vietos savanoriškų ir valstybinių tarnybų atstovai. VVK yra atsakingas už projekto valdymą, kuris apima projekto išteklių naudojimą ir atskaitomybę už Vaikų ir jaunimo reikalų ministro per Vaiko ir šeimos agentūrą („Tusla“) paskirtas viešąsias lėšas. Sprendimų priėmimas vietos lygmeniu – viena iš pagrindinių projekto pavyzdinio metodo ypatybių.

Pagal šiuos projektus kasmet atliekamas mokyklos nebaigimo riziką patiriančių vietos jaunuolių poreikių vertinimas siekiant parengti tikslinį pasiūlymą dėl intervencinių veiksmų (šis pasiūlymas vadinamas Mokyklos nebaigimo prevencijos veiksmų planu) ir apskaičiuoti jų išlaidas.  Paprastai Mokyklos nebaigimo prevencijos veiksmų planuose numatoma keletas iniciatyvų ir pagalbos priemonių, atitinkamais atvejais įgyvendintinų mokykloje, po pamokų, už mokyklos ribų ir atostogų metu tiksliniu, t. y. visos mokyklos ir (arba) visos klasės, lygmeniu. 

Tipas
Praktika
Šalis
Airija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos