Norvegijos vidurinės mokyklos „Godalen“ ir „Thor Heyerdahl“

Siekdamos užkirsti kelią mokyklos nebaigimui, Norvegijos vidurinės mokyklos „Godalen“ ir „Thor Heyerdahl“ daugiausia dėmesio skiria mokyklos valdymo strategijų tobulinimui ir stiprinimui. Šios mokyklos yra sukūrusios įvairių priemonių, skirtų padėti tiek mokytojams, tiek mokiniams.

Siekdamos užkirsti kelią mokyklos nebaigimui, dvi Norvegijos vidurinės mokyklos – „Godalen“ ir „Thor Heyerdahl“ – nuosekliai įgyvendina įvairias strategijas ir priemones užtikrindamos,

kad mokyklai vadovautų ir jos veiklą plėtotų pasišventę vadovai ir kad tai darydami jie remtųsi įrodymais grindžiamais metodais.

Konkrečiai tai reiškia, kad

  • mokytojai priima mokinius tokius, kokie jie yra, o ne tokius, kokius juos norėtų matyti;
  • mokytojo ir mokinio santykiai laikomi veiksmingo mokymosi pagrindu;
  • laikomasi dviejų pagrindinių taisyklių: „iš karto skambinti namiškiams“ ir „greitai ir teisingai nustatyti nelankymo atvejus“;
  • yra įsteigta mokinių taryba, ji vykdo aktyvią veiklą;
  • „Mokiniai patys sprendžia problemas“ (angl. Students fix it themselves). Tai programa, pagal kurią mokiniai patys sprendžia konfliktus tarpininkaudami, didindami pasitikėjimą, kurdami palankią mokymosi aplinką ir stiprindami savo socialinius gebėjimus;
  • bendradarbiaudamos su įvairiais mokyklose dirbančiais specialistais mokyklos yra sukūrusios naujų iniciatyvų:
  • keletą mokymo darbo vietoje programų, skirtų mokiniams, nusprendusiems mokytis praktiškai ir taip įgyti kvalifikuoto darbininko arba specialių įgūdžių pažymėjimą (angl. Limited Skills Certificate, LSC);
  • alternatyvaus mokymosi programą, pagal kurią mokiniams, patiriantiems riziką, suteikiama daugiau bendrųjų gebėjimų, ugdoma daugiau socialinių gebėjimų, taip pat jie labiau motyvuojami ir įgalinami. Mokiniams suteikiama įvairių galimybių, kurias pasirinkę jie galėtų baigti mokymo įstaigą, o programose ypatingas dėmesys skiriamas mokinių asmeninėms socialinėms reikmėms ir akademiniams poreikiams, visų pirma siekiant įgyti LSC, o išdirbus keletą metų – kvalifikuoto darbininko kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą. Mokiniams, praradusiems motyvaciją dėl nesėkmingo akademinių dalykų mokymosi, tačiau turintiems praktinių įgūdžių, būtų tikslinga rinktis su LSC susijusią kryptį. Tai galėtų būti pagrindas, kuris suteiktų galimybę vėliau patobulinti turimus profesinius įgūdžius;
  • į šią mokymo programą įtraukiami tam tikro dalyko moduliai arba modulių dalys, pavyzdžiui, moduliai arba jų dalys, reikalingos siekiant įgyti suvirintojo kvalifikaciją. Alternatyviomis programomis padedama sumažinti pamokų nelankymo ir mokyklos nebaigimo mastą ir vėl pradėti mokytis bei grįžti į bendruomenę, nes sukuriama labiau į poreikius orientuota ir lankstesnė aplinka. Absolventų teigimu, ši patirtis padėjo pasiekti pokyčių ir tapti naudingais piliečiais.

Jaunimo įmonės – tai pedagoginė riziką patiriančių mokinių motyvavimo priemonė.

Tipas
Praktika
Šalis
Norvegija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas